Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD får positiv respons i brukerundersøkelse

23.08.2007 Statskonsult har, på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD), gjennomført undersøkelser for å finne ut hva viktige aktører i ODs omverden mener om OD.

Noe av hensikten med undersøkelsene er å innhente kunnskap for å videreutvikle strategien til OD og ODs tjenester, produkter og service. Undersøkelsene skal presentere informasjon som utvider og korrigerer ODs egne vurderinger og gi innspill i forhold til muligheter og ambisjonsnivå.

Undersøkelsen er gjennomført ved kvalitative intervjuer av viktige representanter i Olje- og energidepartementet, noen utvalgte statlige virksomheter, representanter for rettighetshavere, operatører og leverandørindustri, miljøorganisasjoner, fiskeriorganisasjoner samt forsknings- og utviklingsmiljøer. I alt er det gjennomført 30 intervjuer fordelt på 17 besøksintervjuer, sju telefonintervjuer og seks fokusgrupper.

Undersøkelsene besto av følgende temaer: kjennskap og forhold til OD, ODs rolle og strategi, tjenester, produkter og kompetanse, samarbeid og samhandling, kommunikasjon og formidling, service og omdømme, utfordringer og forbedringspunkter.

Generelt er tilbakemeldingene svært positive. Blant annet opplever de fleste OD som en troverdig faktaleverandør, de fleste har tillit til OD, de fremhever ODs kompetanse om ressursene. Nesten alle tror OD har et godt omdømme i samfunnet, samtidig som de fleste tror OD ikke er særlig kjent.

Av forhold som kan forbedres trekkes blant annet fram at flere ønsker mer analyse av de data OD samler inn fra olje- og gassvirksomheter, flere ønsker mer formidling av faktainformasjon og noen mener OD kan være mer til stede i lisensmøtene hos rettighetshaverne.

Les Rapport


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009