Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton

23.01.2007 I år gir Oljedirektoratet anerkjennelse til leverandørindustrien for innsatsen som gjøres for økt verdiskaping på norsk sokkel, ikke minst innen forskning og utvikling. Baker Hughes og Halliburton er begge tildelt IOR-prisen 2006 for framtidsrettet utvikling og anvendelse av avanserte bore- og brønnløsninger.
Oljedirektør Gunnar Berge deler ut IOR prisen til vinnerselskapenes representanter.
Oljedirektør Gunnar Berge deler ut IOR prisen til vinnerselskapenes representanter.

En rekke nye teknologiske løsninger for avanserte brønner ble først utviklet for og tatt i bruk på Trollfeltet i Nordsjøen. I neste omgang er de anvendt på andre felt, både nasjonalt og internasjonalt.

Den prestisjetunge IOR-prisen (Improved Oil Recovery) er ODs anerkjennelse til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som har skapt merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende handlinger og planer knyttet til økt oljeutvinning. Årets pris tildeles to selskaper på leverandørsiden som begge har en betydelig del av æren for at Trollfeltet i dag er blitt ett av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Utviklingen på Troll hadde ikke vært mulig hvis ikke Baker Hughes og Halliburton, som er konkurrenter, hadde samarbeidet godt for å få brikkene til å passe sammen, både under planlegging av brønner og i den operasjonelle fasen. Den teknologien som er utviklet blir nå anvendt videre også på andre felt og skaper dermed verdimessige ringvirkninger langt utover Troll.

IOR-prisen 2006 ble tildelt Baker Hughes og Halliburton av oljedirektør Gunnar Berge på "The 3rd Norwegian Technology Conference 2007" i Stavanger tirsdag 23. januar.

I tillegg til Baker Hughes og Halliburton var Talisman nominert som kandidat til prisen "en av nykommerne på norsk sokkel som viser vei for å realisere større verdier i felt/områder der andre synes gi opp."

ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton.doc

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 11.12.2009