Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet følger loven

24.08.2007 I sommer har Oljedirektoratet samlet inn seismikk i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Innsamlingen er i tråd med regelverket og skjer etter vedtak i Stortinget.

I etterkant av seismikkinnsamlingen har miljøstiftelsen Bellona anmeldt Oljedirektoratet til politiet for brudd på forurensningsloven. Bellona har i flere av landets aviser også skrevet om denne saken.

Oljedirektoratet følger gjeldende regelverk og fikk oppdraget fra Stortinget i fjor vår. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 8 (Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – forvaltningsplanen). Dette ble fulgt opp gjennom statsbudsjettet for 2007, der det ble bevilget om lag 70 millioner kroner til formålet. 

Innsamlingsperioden ble valgt etter dialog med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og fiskernes organisasjoner. Poenget for alle parter var å finne en periode der seismikkinnsamlingen ikke kolliderer med gyteperioder og er til minst mulig ulempe for fiskeriene.

Oljedirektoratet har fått oppdraget av Stortinget om å innhente seismikk i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VII og Troms II) for å øke kunnskapen om mulige petroleumsressurser.

Seismikkinnsamling medfører støy som omfattes av forurensningsloven, men aktiviteten anses ikke å medføre nevneverdig skade eller ulempe for miljøet. Derfor regulerer ikke Statens forurensningstilsyn seismikk i egne tillatelser.

Bente Nyland
Oljedirektør

 

Oppdatert: 04.09.2009