Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Opprettholder anslag over olje og gass

24.09.2007 Oljedirektoratet mener det er mellom 1,6 og 5,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje, gass, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) igjen å finne på norsk sokkel.

Om lag 45 prosent av dette er væske og 55 prosent gass. Av de totale petroleumsmengdene vil ventelig 30 prosent ligge i Barentshavet (utenom omstridt område), 35 prosent i Norskehavet og 35 prosent i Nordsjøen.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til slike anslag. I området med minst informasjon, er usikkerheten størst (Barentshavet). Usikkerheten er også stor i Norskehavet, men minst i Nordsjøen som er best utforsket.

Selv om fordelingen av ressursene mellom de ulike områdene er endret noe, er det samlede anslaget over de totale uoppdagede ressursene ikke endret siden 2003. Dette til tross for at det er påvist olje og gass siden det forrige anslaget ble laget. Oljedirektoratets siste gjennomgang har bekreftet en rekke av de forutsetningene som lå til grunn for det forrige anslaget. Det er også gjennomført en betydelig kartlegging i forbindelse med hyppige TFO-runder (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) og konsesjonsrunder. Dette har gitt ny informasjon om prospektiviteten på store deler av sokkelen og økt forventningene om hvor mye det er igjen å finne. De siste årenes leteresultater i Barentshavet har dessuten økt forventingene om oljefunn her, delvis på bekostning av forventingene til gass.

Det er ikke gjort noen ny analyse av muligheten for å finne olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen i denne omgang. Dette skyldes at Stortinget har gitt Oljedirektoratet i oppgave å samle inn geofysiske data og kartlegge dette området.

Anslagene over de uoppdagede ressursene er basert på bredden av Oljedirektoratets kompetanse. Utgangspunktet er kartlegging av geologien på sokkelen, både i områder som er åpnet og i områder som ikke er åpnet for leting.

Les ressursrapporten herRapporten er gratis og kan bestilles hos Oljedirektoratet, postboks@npd.no.
Rapporten inneholder blant annet også et scenarioarbeid for utviklingen på norsk sokkel, utført av Oljedirektoratet.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009