Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

PIAF

20.12.2007  Dette er PIAF:

  • Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energi- departementet (OED) samler hvert år inn store mengder data og informasjon fra alle felt i produksjon på norsk sokkel. Dette blir blant annet brukt til å analysere tilstanden på feltene.
  • Ideen bak PIAF – prestasjonsindikatorana- lyse for felt – er å systematisere denne informasjon på en ny måte. PIAF-modellen er basert på eksisterende rapporteringer fra operatørselskapene (tall fra revidert na- sjonalbudsjett (RNB) og årlig statusrapport).
  • OD sammenholder denne informasjonen årlig og rangerer feltene basert på et kriter- iesett som består av over 100 ulike indikat- orer. Indikatorene fanger opp både historikk og planer på kort og lengre sikt. Resultatene fra PIAF legges fram for operatørene på sokkelen.
  • Metoden hjelper myndighetene med å identi- fisere felt som har særskilte utfordringer slik at nødvendige tiltak kan settes i gang. I tillegg gir PIAF god innsikt i utfordringer på sokkelnivå.
  • Samlet gir dermed PIAF oversikt over feltporteføljen og utfordringer i næringen. Sammenstilling av data fra alle feltene viser bekymringsfulle tendenser: prosjektut- settelser, boreforsinkelser, mindre injeksjon enn forutsatt og lavere produksjon enn forventet.

Oppdatert: 04.09.2009