Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Samarbeid i nord

09.03.2007 Kontinentalsokkelen rundt Norge og nord i Russland er unik i verdenssammenheng.Sokkelen er svært stor, og den har en rekke øygrupper nesten helt ute ved kanten av sokkelen. Her stikker berggrunnen opp av havet og er derfor enkel å kartlegge. Forholdene ligger godt til rette for å studere kontinentalplatenes utvikling og bevegelser.

tekst: Jan Stenløkk og Harald Brekke. foto: Jan Stenløkk

I forbindelse med kartlegging av kontinentalsokkelens ytre grense har Oljedirektoratet (OD) i flere år hatt samarbeid med russiske kolleger. Hensikten er å studere geologien i de nordlige områdene. Dette samarbeidet er utgangspunktet for årets oppstart av et større, treårig prosjekt for kartlegging av en geologisk profil fra Svalbard via Frans Josefs Land til Novaja Semlja med havområdene rundt. Hensikten er å få bedre innsikt i den geologiske utviklingen av denne delen av kontinentalsokkelen, med spesiell vekt på den vulkanske historien og hvordan området har hevet seg.

Innsamling av data
Dette er i første omgang et samarbeid mellom OD, Det russiske vitenskapsakademiet i Moskva (RAS) og All-Russia Research Institute for Geology and Mineral Resources of the World Ocean (VNIIOkeangeologia) i St. Petersburg. Prosjektet blir sett i sammenheng med et annet prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd og som startet i høst. Samarbeidet blir etter hvert utvidet til å inkludere universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Polarinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. I tillegg til å framskaffe ny kunnskap, er dette samarbeidet svært viktig fordi det knytter sammen tunge kunnskapsmiljøer i Russland og Norge.

I år er det samlet inn geologiske og geofysiske data med forsk­ningsskipet Akademik Nikolay Strakhov over Knipovichryggen i havområdet vest for Spitsbergen. Skipet, som eies av RAS, gikk fra Kaliningrad i midten av august og returnerte til Russland i midten av oktober. Data og prøvematerialet gjøres nå klart for videre analyse.

Feltarbeid i august
Feltarbeid på land er også en del av prosjektet. I august gjennomførte OD og de russiske samarbeidspartnere to ukers geologisk og geofysisk feltarbeid ytterst i Isfjorden på Spitsbergen. Fra Russland deltok sju forskere fra VNIIOkeangeologia og RAS. Fra norsk side deltok geologer fra OD sammen med ekspertise fra SINTEF.
Geologene på land konsentrerte seg om det såkalte Festningenområdet som ligger mellom Isfjorden Radio og Barentsburg. Til tross for mye dårlig vær og vanskelige feltforhold, ble det samlet inn en rekke prøver for seinere bearbeiding. Prøvene skal belyse geokjemi, mineralsammensetning, aldersdatering, fossilinnhold og tidligere tiders jordmagnetiske felt.

Neste år fortsetter kartleggingen over Svalbard og videre til Frans Josefs Land på russisk side. Herfra skal kartleggingen videreføres fra sørøst på Frans Josefs Land til nord på Novaja Semlja. Geologisk feltarbeid på land skal supplere og binde sammen geofysiske undersøkelser i havet. Øygruppene i Barentshavet er viktige korrelasjonspunkter for områdene under sjøbunnen som vi ikke kan se og ta prøver av. Prosjektet skal være avsluttet innen utgangen av 2008.

Oppdatert: 04.09.2009