Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet

11.10.2007 Oljedirektoratet (OD) og Havforskningsinstituttet (HI) arbeider med offentlige oppgaver innenfor beslektede fagområder i forhold til internasjonal bistandsvirksomhet. Samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter til beste for brukerne.

I praksis omfatter avtalen blant annet utveksling av teknisk og vitenskaplig informasjon og ekspertise og utveksling av personell. Områder der det er naturlig å samarbeide knytter seg til undersøkelse og produksjon for petroleumsvirksomhet, vurdering av marine ressurser, miljørelatert virksomhet, kontakt med ulike institusjoner i bistandsland, opplæring av lokalt ansatte og beredskap og effektvurdering. Dessuten er det ansatt en felles stedlig tilrettelegger for OD og HI i Angola.

Avtalen, som ble undertegnet i Stavanger torsdag 11. oktober, gjelder i førsteomgang for tre år og fornyes deretter automatisk med ett år av gangen.

 

Oljedirektør Bente Nyland og Åsmund Bjordal, direktør for senter for utvikling og samarbeid innen fiskerier, Havforskningsinstituttet
Oljedirektør Bente Nyland og Åsmund Bjordal, direktør for senter for utvikling og samarbeid innen fiskerier, Havforskningsinstituttet

 

Oppdatert: 11.12.2009