Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Skaper historier om framtiden

17.10.2007 Over 40 år er gått siden den første brønnen ble boret på norsk sokkel. Fortsetter Norge å være olje- og gassnasjon om nye 40 år? Ved hjelp av scenarioer kan vi bli mer bevisst på hva som påvirker utviklingen på norsk sokkel.

Tekst: Ina Gundersen, Foto: Bård Gudim

”Når perspektivene endres, åpnes mulighetene” er tittelen på Oljedirektoratets (OD) scenarioarbeid, laget på oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED).

- Olje- og gassvirksomheten er viktig for Norge. Derfor er det avgjørende å ha kunnskap om næringen og utsiktene framover. Et scenarioarbeid bidrar til å gjøre oss mer bevisste på hva som kan påvirke produksjonsutviklingen på norsk sokkel, sier Maryann Løcka, underdirektør i OED.

Bevisstgjøring
Scenarioer er historier om framtiden og brukes som et hjelpemiddel til å tenke langsiktig – i en verden full av usikkerhet. Det er ikke mulig å forutsi framtiden med sikkerhet. Det eneste som er helt sikkert, er at omgivelsene og verden forandrer seg. Etter 40 år med olje- og gassvirksomhet, viser scenarioene hvordan norsk sokkel kan utvikle seg i nye 40 år fram i tid.

- Å være bevisste på hva som påvirker utviklingen, er avgjørende for landet. Scenarioene vil bli brukt i ODs og OEDs arbeid og i forbindelse med en ny oljemelding til Stortinget, sier Løcka.

Det er svært viktig å få fram en felles forståelse for utfordringer og muligheter på norsk sokkel, sier Terje Sørenes som har vært koordinator for
scenarioarbeidet i OD.

-  Hensikten med disse scenarioene er å kommunisere usikkerheten i de totale ressursene på norsk sokkel. Det gjelder å tydeliggjøre oppsiden og hva som kan gå tapt dersom spesielle forhold inntreffer. Det er betydelig usikkerhet i forhold til hvor store ressurser som er til stede, hvor mye vi kan få tilgang til og hvor mye som kan utvinnes, sier han.

Drivkrefter
Scenarioene kan bidra til nytenking og til at nødvendige og framsynte grep tas slik at Norge fortsatt er en viktig produsent og eksportør av olje og gass også om 40 år.

-  Vi har tatt utgangspunkt i de drivkreftene vi tror er viktigst, det vil si de vi mener har størst betydning for produksjon og verdiskaping og som er mest usikre. Prisen på olje og gass og de uoppdagede ressursene kan gi store utslag og gjøre framtiden annerledes enn vi tror i dag, sier Sørenes.

Han påpeker at scenarioene ikke omfatter alle mulige hendelsesforløp. Det kan være andre faktorer som påvirker utviklingen. Disse kan være av politisk, økonomisk eller teknologisk karakter. For eksempel ville det få stor betydning for norsk sokkel dersom nye og lett tilgjengelige energikilder blir utviklet.

Scenario A: full gass
Scenario B: teknolab
Scenario C: stengetid
Scenario D: blod, svette og tårer
Drivkrefter

 

Terje Sørenes, OD, og Maryann Løcka, OED, har koordinert myndighetenes scenarioarbeid.

Terje Sørenes, OD, og Maryann Løcka, OED, har koordinert myndighetenes scenarioarbeid.

 

Oppdatert: 11.12.2009