Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2006 - Aktivitetsnivået

05.01.2007 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Med økende oljepris har både aktivitetsnivået og kostnadsnivået økt betydelig. Prognosene for investeringsutviklingen fram til 2011 viser at aktivitetsnivået fortsatt vil holde seg høyt. Det er en rekke modifikasjons- og økt utvinningsprosjekter på felt i drift (Ekofisk, Eldfisk, Snorre, Troll olje og Valhall) sammen med nye utbygginger (35/9-1 Gjøa og 6507/5-1 Skarv) som bidrar til den høye aktiviteten.

Investeringer for 2006 er anslått til 85 milliarder 2006-kroner eksklusiv letekostnader. Dette er 2,5 milliarder (tre prosent) mer enn prognosert våren 2006.

I løpet av 2006 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) og tre endret planer godkjent. I tillegg ble tre søknad om PUD-fritak godkjent.

For 2007 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 82 milliarder 2006 kroner. I tillegg anslås det at det vil benyttes 23 milliarder kroner i forbindelse med leting.

I 2007 forventes det at om lag åtte PUD for utbygging av funn vil bli oversendt myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt vil også aktualiseres.

For den neste 5 årsperioden er det anslått samlede investeringer i størrelsesorden 478 mrd 2006 kroner. Dette en oppjustering på 134 mrd for samme periode sammenlignet med investeringsprognosen i 2006.

Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført, kraftig prisstigning på varer og tjenester og ellers, endringer i kostnadsnivå både i ikke besluttede og allerede besluttede prosjekter.


I perioden 2007 – 2011 er det antatt at nær 50 prosent av investeringene vil bli benyttet til å modifisere og bygge nye installasjoner. Litt over 40 prosent av investeringene er estimert å bli benyttet til boring av utvinningsbrønner. om lag 10 prosent vil benyttes til rør- og landanlegg.Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2006 38 milliarder kroner. Driftskostnader er antatt å bli mellom 42-44 milliarder per år i perioden 2007 - 2011

Oppdatert: 04.09.2009