Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2006 - Nye grenser for norsk sokkel

05.01.2007 I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel. I 1996 fikk Oljedirektoratet i oppdrag av Utenriksdepartementet å samle inn data og kartlegge områder i Norskehavet og Barentshavet for å finne ut hvor langt norsk sokkel strekker seg utover 200-milsgrensen.

Dersom Norge vinner fram med sitt syn, vil norsk sokkel bli cirka 250 000 kvadratkilometer større enn den er i dag. Det er FNs havrettstraktat som regulerer sokkelgrenser. Datainnsamlingen på norsk sokkel er nå avsluttet, og dokumentasjonen fra OD ble overlevert FN i slutten av desember 2006. Et sammendrag av dokumentasjonen og kart som viser det norske synet på sokkelgrensene ligger på Oljedirektoratets hjemmeside og FNs hjemmesider.

Oppdatert: 04.09.2009