Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2006 - Datainnsamling i Nordland VII og Troms II

05.01.2007 Oljedirektoratet skal i 2007 bruke 70 millioner kroner på innsamling av geofysiske data i havområdene utenfor Lofoten og i Barentshavet.

Stortinget ga i 2006 OD i oppdrag å samle inn data i Nordland VII og Troms II da Forvaltningsplanen (St.melding 28, Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) ble behandlet. Bakgrunnen for dette er at myndighetene ønsker å styrke kunnskapen om undergrunnen i disse områdene med tanke på mulige petroleumsforekomster.

Oljedirektoratet er nå i gang med å finne seismiske fartøy som kan innhente 2D og 3D-seismikk i de aktuelle områdene. I desember la OD ut en anbudsinnbydelse i EU-området, med frist midt i februar. Omfanget av arbeidet vil først bli klart når OD har funnet et passende fartøy. Tidspunktet for datainnsalingen skal avklares i dialog med fiskeriinteressene i området.

For å dekke det aktuelle området med seismikk, vil det være nødvendig med ny innsamling i 2008 og 2009. Det vil kreve nye bevilgninger.

 

Oppdatert: 04.09.2009