Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stengetid

17.10.2007 Aktiviteten er lav. Norge innfører egne og strenge miljøtiltak fordi det ikke er oppnådd internasjonal enighet om reduksjon av klimagassutslipp. Tilgang til leteareal reduseres.

Tekst: Terje Sørenes og Ina Gundersen

Scenario C har laveste produksjonen av de fire scenarioene. Olje- og gassprisene er lave, det gjøres få funn, og leteaktiviteten avtar. Effektene av et klima i endring blir store og synlige. Miljø dominerer dagsordenen. Stemningen i befolkningen skifter, oljeindustrien blir syndebukken. Barentshavet lukkes for ny aktivitet. Det innføres petroleumsfrie soner langs hele norskekysten. Det blir ingen nye konsesjonsrunder i nord.

Norge vedtar klimamål som er betydelig strengere enn andre land. Den største delen av utslippsreduksjonen skal gjennomføres i Norge. Deler av petroleumsproduksjonen fra norsk sokkel i perioden 2008–2012 må holdes tilbake for å møte Kyoto-kravene. Nye salgskontrakter for gass blir ikke inngått. Det stilles strenge krav til CO2-fangst og -lagring. Det stilles også krav om at norsk sokkel skal få strøm fra vindkraft eller fra land.

Fordi lite areal er tilgjengelig, blir det gjort betydelig færre og mindre funn enn forventet. Tiltak for økt utvinning er ikke særlig vellykket. Aktørene forlater etter hvert norsk sokkel. Produksjonen blir betydelig lavere enn Oljedirektoratets langtidsprognose.


 

Oppdatert: 04.09.2009