Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Teknolab

17.10.2007 Tilgangen på nye leteareal er god. Olje- og gassprisene er høye, dette gir høy leteaktivitet og høy produksjon. Sammen med stabile rammevilkår for å redusere klimagassutslippene medfører dette forutsigbarhet for investeringer og teknologiutvikling på norsk sokkel. Norge blir et foregangsland innen teknologi for CO2-håndtering.

Tekst: Terje Sørenes og Ina Gundersen

Flere store funn fører til en stor gassutbygging i Norskehavet og et nytt rør til Nordsjøen. Det blir oljeutbygging i Barentshavet. Norge og Russland blir enige om utforsking av omstridt område. I samarbeid med Russland blir det bygd en ny LNG-terminal på kysten av Finnmark. Det gjøres funn utenfor Jan Mayen og nord i Barentshavet.

Norsk sokkel er attraktiv for store aktører fordi de får tilgang til nordområdene som etter hvert blir tyngdepunktet for olje- og gassvirksomheten.

Det blir satt i gang tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Norges hovedbidrag er å tilby gass i stedet for kull. Det utvikles og tas i bruk teknologi til CO2-håndtering, og det tilbys energi med miljøgaranti fra norsk kontinentalsokkel. Dette gjør det mulig å fortsette satsingen på fossilt brensel. Høye olje- og gasspriser medfører i tillegg at CO2-fangst til økt oljeutvinning blir lønnsomt.

Norsk sokkel blir et laboratorium for utvikling av teknologi til fangst, lagring og injeksjon av CO2. Private fond med fokus på ren teknologi investerer betydelige beløp til utvikling av slik teknologi.

Høye priser og betydelig teknologiutvikling gjør det etter hvert også lønnsomt å injisere CO2 i kulleier og gasshydrater for lagring av CO2 samtidig som det blir produsert gass. Det viser seg at det er betydelige mengder av denne typen ukonvensjonelle petroleumsressurser på norsk sokkel. Teknologiutviklingen åpner enorme muligheter fordi det på verdensbasis finnes store mengder av slike ressurser.

Bruk av CO2-injeksjon til økt oljeutvinning fører til høyere olje- produksjon enn forventet. Injeksjon av CO2 i kull og gasshydrater mot slutten av perioden fører dessuten til økt gassproduksjon.

Oljeindustrien blir attraktiv for samfunnsbevisst ungdom som ser at industrien er en del av løsningen på klimautfordringen og ikke bare en del av årsaken. Flere og større funn enn forventet gjør at produksjonen blir høyere enn Oljedirektoratets langtidsprognoser.

 

Oppdatert: 04.09.2009