Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Troll videreutvikling stanses

19.10.2007 Olje- og energidepartementet vil ikkje godkjenne plan for utbygging og drift (PUD) for Troll vidareutvikling (TFD). Dette går fram av eit brev departementet skreiv 18. oktober 2007 til rettshavarane i Troll.

Planane om Troll vidareutvikling er tufta på ein føresetnad om auka gassuttak på Troll. Dette vil svekke moglegheitene for å hente ut store mengder olje frå feltet. Departementet si beslutning er tatt på grunnlag av råd fra Oljedirektoratet.

Lenke til OED

Oppdatert: 04.09.2009