Utdanner verdens oljeledere

14.12.2007 Årets åtte-ukers Petradkurs er nylig avsluttet. Tilsammen deltok 45 personer fra 36 av verdens oljeland på kurs i petroleumspolitikk og ressursforvaltning. Nå tar de med seg ny kunnskap til sine hjemland.

– Bare én gang tidligere har vi hatt så mange deltakende nasjoner og personer, sier Øystein Berg, direktør for stiftelsen Petrad.

På åpningsdagen tok han i mot og håndhilste høytidelig på hver enkelt deltaker. Han lovet deltakerne at de skulle få med seg det beste fra norsk petrolemsvirksomhet. Utenfor ODs lokaler i Stavanger vaiet flagg fra hver deltakernasjon i vinden.

Gjennom nåløyet
Kurset ble i år arrangert for 17. gang. Forberedelsene startet for nær ett år siden. Da ble invitasjoner sendt ut. Som regel kommer det inn mellom 130 og 160 søknader. På forhånd har søkerne vært gjennom en grundig utvelgelse i hjemlandet, men Petrad har det siste ordet.

Petrad tar hensyn til kvalifikasjoner, faglig bakgrunn, land og kjønn når deltakerne skal velges ut. Det er vanligvis flest mannlige søkere. I år var ni av de 45 deltakerne kvinner. Deltakerne har ulik bakgrunn, men de fleste er ingeniører, jurister, geologer og økonomer.

I oljeproduserende land er det i dag mange toppfolk på myndighetsnivå og i nasjonale oljeselskap som har vært i Norge på Petrad-kurs. Rose Ntlou (42) fra Sør-Afrika, Nofel Khalilov (31) fra Aserbajdsjan og Astri Fritsen (53) fra Norge var tre av årets deltakere. De traff hverandre for første gang i Stavanger i midten av oktober og skulle være sammen i åtte uker.

– Jeg vil gjerne finne ut hvordan Norge har greid å komme dit landet er i dag som oljeland. Dessuten ble jeg oppfordret av sjefen min til å søke. Han har selv tatt kurset, forteller Ntlou.

Hun er avdelingsdirektør i departementet for mineraler og energi i Sør-Afrika og har spesielt ansvar for å utforme rammebetingelser og premisser for landets gasspolitikk. Dessuten er hun geolog med sju års produksjonserfaring fra den private olje- og gassindustrien. Sørafrikaneren sammenligner sitt eget land med Norge fordi Norge hadde billig vannkraft før det ble funnet olje og gass - Sør-Afrika har billig kull. Kullet dekker over 90 prosent av elektrisitetsforsyningen til landet og kommer til å være den primære energikilden lenge ennå, men planen er å øke andelen naturgass, fornybar energi og atomkraft. Landet begynte å produsere olje fra Oribi-feltet i 1997 og fra Sable-feltet i sør i 2003. Begge feltene er nå på hell.

– Jeg håper å finne svar på tre hovedspørsmål: Hvordan kan Sør-Afrika utvikle infrastrukturen for gass? Hvordan kan vi etablere markedet? Hvordan skal vi prise gassen i forhold til kull? spør Ntlou.

Søker lærdom
Nofel Khalilov fra Aserbajdsjan er ansatt i statsoljeselskapet Socar som har 60.000 ansatte. Han leder arbeidet med å lage finansielle beretninger i investeringsdivisjonen.

– Personlig gleder jeg meg til å lære mer om alle faser fra leting til salg, sier siviløkonomen.

Han legger til at Socar bruker Petrad-kurset til å utvikle sine medarbeideres kompetanse. Aserbajdsjan fant sin første olje allerede på slutten av 1840-årene og regnes blant de eldste oljeproduserende land i verden. Når Khalilov kommer hjem, skal han jobbe med salg av gass fra Shah Deniz-feltet i Kaspihavet.

I løpet av det siste tiåret har Socar, i samarbeid med et internasjonalt partnerskap, funnet nye reserver i Kaspihavet og begynt å produsere olje og gass derfra.

–Vi har mange oljespesialister i landet vårt. Jeg håper å kunne lære mer om gass, sier Khalilov. Astri Fritsen er geolog og jobber som sjefingeniør i OD. Her har hun vært i 12 år.

– Selv om jeg har arbeidet i med olje og gass i årevis, er dette en god anledning til å lære mer – både om vår egen norske virksomhet og om hvordan andre land driver, sier hun.

Torgeir Knutsen, underdirektør i Olje- og energidepartementet, var med på å ønske årets Petrad-deltakere velkommen. Han representerte Utenriks-, Olje- og energi-, Finans- og Miljøverndepartementet, som alle står bak programmet Olje for utvikling. Han mener at effekten av kursene er tosidig:

 - For det første bidrar de til å bygge opp kompetanse i bistandslandene. I tillegg medfører kontakten med alle de petroleumsproduserende nasjonene rundt om i verden velvilje for norsk olje- og gassnæring, sier han.

Foreleserne på Petrad-kursene kommer fra norske universiteter, næringsliv og offentlig forvaltning. Knutsen tror at bredden av forelesere er viktig for at kursene er blitt en suksess.

Spinner nettverk De deltakerne vi snakket med, er godt fornøyd med utbyttet av kurset.

– Jeg liker godt at det er en blanding av teori og praksis. Dessuten opplever jeg at jeg skaffer meg et godt nettverk, sier Nofel Khalilov.

Hans eget bidrag har vært den kunnskapen han har med seg fra hjemlandet sitt og det selskapet han arbeider i. Før han begynte i Socar, arbeidet han i mange år for internasjonale oljeselskap i Aserbajdsjan.

Astri Fritsen har også vært fornøyd med at programmet ivaretok både fag og kultur. Den første uken var deltakerne på lagbygging i Hardanger. De lot seg begeistre av norsk natur med isbreer og dype fjorder som var en ny og enestående opplevelse for dem.

Rose Ntlou syntes det var spennende å jobbe tett sammen med mennesker med ulik kompetanse.

- Jeg har lært en hel del, og jeg gleder meg til å dele min nyvunne erfaring med kollegene hjemme i Sør-Afrika, sier hun.

 
 

 

Oppdatert: 04.09.2009