Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fisket i Nordland VII og Troms II blir ikke stengt

16.05.2008 ODs seismikkinnsamling i Nordland VII og Troms II starter etter planen 18. mai. Innsamlingen varer fram til midten av september.

OD har som målsetting å samle inn mest mulig seismikk – uten å komme i konflikt med fiskeriaktiviteten i området.

Deling av blåkveitefisket
14. mai kom Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet fram til en måte å organisere blåkveitefisket på som etter ODs oppfatning vil være et positivt bidrag både i forhold til ODs seismikkinnsamling og overfor fiskerne som fisker etter blåkveite.

Fiskeridirektoratet har åpnet for blåkveitefiske langs norskekysten i perioden 26. mai til 29. juni. Nå er det etablert en egen ordning for blåkveitefisket for årets sesong i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen – altså i Nordland VII og Troms II.

Denne ordningen går ut på at blåkveitefisket deles i to. Dette innebærer at det åpnes for blåkveitefiske i den nordlige delen av området i perioden 26. mai-29. juni, og i perioden 4.-23. august i den sørlige delen av området.

Det legges ingen begrensninger på øvrig fiskeriaktivitet i Nordland VII og Troms II.

ODs seismikkinnsamling
ODs seismikkinnsamling starter i det sørlige området 18. mai. Her blir det ingen seismisk aktivitet mens blåkveitefisket foregår i august. Det seismiske fartøyet vil rette seg etter rådene fra Havforskningsinstituttet om holde en avstand på 50 kilometer fra land for å unngå å påvirke adferden til gytende torsk i området. Denne begrensningen varer så lenge Havforskningsinstituttet mener at det er nødvendig.

I det nordlige området starter innsamlingen av 3D-seismikk 15. juni. Det seismisk fartøyet vil starte innsamlingen i god avstand fra blåkveitefisket. Når blåkveitefisket er over 29. juni, vil 3D-innsamlingen fortsette ut juli måned i resten av det planlagte 3D-området.

Innsamlingen av 2D-seismikk i det nordlige området kan starte når den første blåkveiteperioden (26. mai-29. juni) er avsluttet.

Øvrig fiske
Bortsett fra en deling av blåkveitefisket i to perioder etter en geografisk delelinje, vil øvrige fiskerier i Nordland VII og Troms II kunne foregå som normalt. Både 2D-fartøyet og 3D-fartøyet vil rette seg etter gjeldende regler som innebærer at pågående fiske har fortrinnsrett.

Informasjon over Bodø radio
Det vil bli gitt daglig informasjon til fiskerne om hvor seismikkinnsamlingen foregår gjennom meldinger over Bodø radio så lenge innsamlingen foregår. Meldingene, som skal innholde informasjon om neste døgns aktivitet, blir lest kl. 08.33. I tillegg vil denne informasjonen bli lagt ut på www.npd.no alle virkedager.
 

Oppdatert: 04.09.2009