Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høring - endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten

23.09.2008 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).

Endringene innebærer mellom annet endringer av innhold i meldinger om seismiske undersøkelser, tidsfrister for endringsmeldinger og kompetansekrav til fiskerikyndige.

Dessuten er det tatt inn endringer i reglene om betegnelse for innretninger.
De foreslåtte endringene vil innebære økonomiske konsekvenser med hensyn til kurs og godkjenning av de fiskerikyndige.

Høringsfrist
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1.11.2008, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2009.


Kontaktperson i OD:
Øystein Dretvik, tlf.: 51 87 63 17

 

Oppdatert: 04.09.2009