Ingen seismikk i Storfjorden

27.08.2008 Ulike medier har i dag 27. august meldt at 30 tonn oppdrettstorsk har dødd i Storfjorden i Møre og Romsdal. Det har vært spekulert i om dette kan skyldes seismisk aktivitet.

Det har ikke vært drevet noen form for seismisk aktivitet i Storfjorden. Fartøyet Toisa Vigilant, som har oppholdt seg i området, har ikke utstyr for seismisk datainnsamling om bord. Derimot skal det samle inn elektromagnetiske data i et havområde nordvest for Møre, og har de siste dagene ligget i Storfjorden og gjort en tauetest av utstyret. Tauingen pågikk en time mandag 25. august mellom kl. 12.20 og 13.20.

Fartøyet la ut det mekaniske utstyret som brukes når det skal samles elektromagnetiske data, men det ble ikke satt strøm på utstyret, går det fram av en rapport fra fiskerikyndig om bord på Toisa Vagilant.

Toisa Vagilant skal samle inn data for FORCE, som er et samarbeidsforum mellom en gruppe oljeselskap og Oljedirektoratet.


For mer informasjon, kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg
95700320

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.