Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innsamling av 3D-seismikk sommeren 2009

09.10.2008 Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til Oljedirektoratets geologiske kartlegging i Nordland VII og Troms II i 2009. Avslutningen av det treårige kartleggingsprogrammet skal gi ny kunnskap om ressursene i området og styrke beslutningsgrunnlaget for oppdatert forvaltningsplan i 2010.

Regjeringen varslet ved framleggingen av stortingsmeldingen om forvaltningsplanen for Lofoten/Barentshavet i 2006 at den ville styrke kunnskapen innen tre områder: Sjøfuglprogrammet Seapop, kartlegging av havbunnen gjennom programmet Mareano og geologisk kartlegging i regi av Oljedirektoratet.

Oljedirektoratets kartlegging i Nordland VII og Troms II startet i 2007 med innsamling av 2D-seismikk og fortsatte i 2008 med innsamling av 2D- og 3D-seismikk i Nordland VII og Troms II.

Forutsatt at regjeringens budsjettforslag vedtas i Stortinget, planlegger Oljedirektoratet en begrenset innsamling av 3D-seismikk sommeren 2009. Innsamlingsperioden foreslås begrenset til seks uker.

Bevilgningen på 200 millioner kroner skal også dekke utgifter til følgeforsking på seismikkens virkninger på fisk. Denne forskingen skal skje i forbindelse med innsamlingen sommeren 2009.

”Dersom Stortinget følger opp vedtaket om innsamling av seismiske data, så vil vi selvsagt gjøre vårt beste for å følge opp et slikt vedtak. Oljedirektoratet er opptatt av at innsamlingen skal komme minst mulig i konflikt med fisket, og vi vil planlegge vår aktivitet ut i fra det,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun ønsker en best mulig prosess mellom Oljedirektoratet, fiskerimyndigheter og fiskeriorganisasjoner i god tid før innsamlingen starter neste sommer.

 

Oppdatert: 04.09.2009