Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mer trykk på økt oljeutvinning

12.11.2008 Oljeproduksjonen norsk sokkel avtar – samtidig som etterspørselen på verdens oljemarkeder øker. Vi må få mer olje ut fra feltene i drift for å kompensere for noe av dette.

Det sa oljedirektør Bente Nyland i sitt foredrag på seminaret om økt oljeutvinning i Stavanger 12. november.

Seminaret ”Mer å hente – hva stopper oss” arrangeres av Oljedirektoratet og Force, bransjens samarbeidsforum for leting og økt utvinning. Målgruppen er beslutningstakere i oljeindustrien.

Den gjennomsnittlige utvinningen av olje fra norske felt er i dag, med vedtatte planer, anslått til 46 prosent. Det betyr at mer enn halvparten av oljen blir liggende igjen i bakken, med mindre innsatsen øker.

Det er store gjenværende oljeressurser i feltene som gir mange muligheter for ytterligere verdiskaping. Tiden kan løpe fra oss på flere av de store feltene hvis det ikke tas beslutninger i tide.

Selv om det gjøres en del godt arbeid for å øke oljeutvinningen, kan oljeselskapene bli enda flinkere, blant annet til å teste og ta i bruk ny utvinningsteknologi
 
Oljedirektoratet ønsker å bruke samarbeidsforumet Force som et verktøy til å oppnå større fokus og få styrket satsingen på teknologier som kan øke oljeutvinningen ytterligere.

- Oljedirektoratet mener at det å utvinne maksimalt fra de feltene som er i produksjon, så sant dette er samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig forsvarlig, er en av de viktigste oppgavene på norsk sokkel, understreket Nyland.

Hun minnet også om myndighetenes mål om å øke oljereservene med fem milliarder fat i perioden 2005-2015.

Beregninger viser at om lag tre fjerdedeler av disse må komme som tilleggsressurser fra feltene som er i drift i dag.

Økt oljeutvinning – har vi råd til å la være, tar vi de rette beslutningene i tide, mangler vi teknologi disponerer vi gassen rett og hva sier Petroleumsloven? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres på seminaret.

De øvrige foredragsholderne var Robin Martin Kåss (statssekretær i Olje- og energidepartementet), Jens Hagen (direktør for reserver og planer i StatoilHydro), Jan Rosnes (direktør for prosjekter og strategi i Petoro), Grete Block Vagle (leder reservoar Valhall i BP), Rune Hope (geoscience manager i Total), Robert Skrede (leder for strategiske prosjekt i ConocoPhillips, Stein Rune Jacobsen (ansvarlig for IOR-studien for Snorre, StatoilHydro) og Berit Tennbakk (seniorøkonom i Econ Pöyry).


Bente Nylands presentasjon.pdf

 

Oppdatert: 04.09.2009