Nytt mannskap i ODs ledelse

06.05.2008 Bente Nyland har fått tre nye direktører med seg i ODs ledelse. Samtidig har fem direktører rotert ut av ledelsen.

OD har en lagbasert organisasjon med en ledelse som består av oljedirektøren og åtte direktører i tillegg. Oljedirektørstillingen er, som andre topplederstillinger i direktorater, en åremålstilling på seks år. De øvrige direktørstillingene i OD går på rotasjon, og direktører utpekes for perioder på fire til seks år.

ODs ledelse består nå av:
Bente Nyland, oljedirektør
Kjell Agnar Dragvik, assisterende oljedirektør med ansvar for strategi, kommunikasjon og prosjekter
Kalmar Ildstad, tidlig fase og utbygging
Sissel Eriksen, leting
Inger Lise Strømme (ny), arbeidsprosesser og intern utvikling
Johannes Kjøde (ny), utvinning og drift
Jan Bygdevoll (ny), prognoser, analyser og data

I tillegg har OD lyst ut stillingene som HR-direktør og som direktør for miljø og energi.

De nye direktørene kommer alle fra OD. Tormod Slåtsveen, Gunnar Østebø, Kirsti Veggeland, Øystein Dretvik og Eva Halland har rotert ut av ODs ledelse og arbeider nå med andre oppgaver i organisasjonen.


Bilder av ODs ledelse

Oppdatert: 04.09.2009