Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD-seismikk sommeren 2008

03.04.2008 Oljedirektoratet (OD) starter innsamling av 2D-seismikk i Nordland VII og i Troms II, utenfor Lofoten og Vesterålen rundt 15. mai.

Det er seismikkselskapet Bergen Oilfield Services AS som skal utføre oppdraget med fartøyet S/V BOS Atlantic på vegne av myndighetene. OD har reservert skipet til 14. september 2008.

OD skal også samle inn 3D-seismikk i sommer. Det seismiske fartøyet S/V BOS Arctic er reservert for perioden 15. juni til og med 31. juli 2008. 3D-seismikken skal foregå i Troms II, nord for Andøya. ODs målsetting foran årets seismikksesong er å få samlet inn mest mulig uten å komme i konflikt med fiskeriaktiviteten i området.

Bakgrunn for innsamlingen
Da Stortinget behandlet forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten sommeren 2006, ble det samtidig vedtatt at mulige petroleumsforekomster i undergrunnen skulle undersøkes. Arbeidet skulle utføres av OD, som innhenter og tolker seismiske data i områdene Nordland VII og Troms II. Dessuten ble det vedtatt å øke kunnskap om sjøfugl i områdene som omfattes av forvaltningsplanen gjennom programmet Seapop, og om havbunnen gjennom programmet Mareano. Informasjon fra disse tre innsamlingsprogrammene skal være med å danne grunnlaget når Stortinget skal vurdere forvaltningsplanen på nytt i 2010.

Informasjon om aktiviteten
Oljedirektoratet ønsker å gi god informasjon om sommerens aktivitet til berørte parter. Det er derfor denne våren planlagt informasjonsmøter både i Lofoten, Vesterålen og på Senja.

For øvrig vil tidspunkt og område for innsamlingene bli kunngjort i fiskeripressen og i tillegg på ODs hjemmeside www.npd.no. Det skal til enhver tid være to fiskerisakkyndige om bord på de seismiske fartøyene. I tillegg blir et servicefartøy med både ved den 2D-seismiske og den 3D- seismiske innsamlingen.

Følgeforskning
Det er et ønske både fra fiskerne og fra myndighetene om å styrke kunnskapen om effekten av seismikkstøy på fisk. I forbindelse med sommerens 3D-seismiske innsamling, kommer det til å bli gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet, dette blant annet for å studere virkningen av skremmeeffekt på fisk og utbredelse av trykkbølger i vannet.

I fjor sommer samlet OD inn 2D-seismikk i snaut tre uker i juli. I år blir innsamlingen mer omfattende. Det skal også samles inn seismikk i 2009 dersom Stortinget bevilger penger til det.

For 2007 ble det bevilget 70 millioner kroner til seismikkinnsamling. For 2008 er det bevilget 140 millioner kroner.


Pressekontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

kart


Hva er 2D-seismikk
2D-seismikk samles inn ved at luftkanoner genererer trykkbølger som går gjennom undergrunnen, og de reflekterte signalene fanges opp ved hjelp av en lang kabel som slepes etter det seismiske fartøyet.

Trykkbølgene reflekteres når de treffer ulike bergarter i undergrunnen, og de reflekterte signalene bearbeides til data som kan tolkes av geologer og geofysikere. Disse dataene er sentrale for å kartlegge undergrunnen i et område på jakten etter olje og gass.

Hva er 3D-seismikk
3D-seismikk samles inn ved hjelp av flere kabler som slepes etter det seismiske fartøyet. I forbindelse med OD-innsamlingen i sommer trekker fartøyet seks kabler med 100 meters avstand. Lengden på kablene både for 2D- og 3D-seismikk er 6000 meter.

Det benyttes luftkanoner for å generere trykkbølgene. 3D-seismikken samles inn mye tettere enn 2D-seismikk, og det er en viss overlapp mellom linjene når fartøyet går fram og tilbake. Det betyr at 3D-seismikken i større grad beslaglegger et område enn ved innsamling av 2D-seismikk.

Området blir også mye tettere og bedre kartlagt enn et område som kun er dekket av 2D-seismikk. Vanligvis samles det inn 2D-seismikk først. Resultatene av denne er med på av avgjøre om og hvor det skal samles inn 3D-seismikk.

 

Oppdatert: 04.09.2009