Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seismisk kartlegging av mulig lagringsplass for karbondioksid

05.09.2008 Pressemelding 48/2008: Det er igangsatt seismisk kartlegging av undergrunnen ved Trollfeltet i Nordsjøen. Her kan det bli aktuelt å lagre store mengder karbondioksid fra de planlagte fangstanleggene ved industrianleggene på Mongstad og på Kårstø.

Oljedirektoratet og Gassnova SF har bestilt 3D-seismikk for å kartlegge om den såkalte Johansen-formasjonen ved Troll egner seg for permanent lagring av karbondioksid. StatoilHydro har ansvaret for den seismiske datainnsamlingen, og benytter det PGS-eide fartøyet M/V Ramform Challenger til innsamlingen.

Gassnova, som er statens foretak for karbondioksidhåndtering, er ansvarlig for gjennomføringen av regjeringens fangst- og lagringsprosjekt for karbondioksid fra Mongstad og fra Kårstø (Carbon capture and storage, CCS).

Kartleggingen har også som mål å finne ut hvor injeksjonsbrønner for karbondioksid bør plasseres.

”Kartleggingen er en viktig del av arbeidet for å realisere målet om å deponere karbondioksid i undergrunnen,sier ” Odd Magne Mathiassen, forskningskoordinator i Oljedirektoratet, som peker på at det ”å finne optimal plassering av injeksjonsbrønner er viktig for å være sikre på at karbondioksiden kan lagres og at den forblir i reservoaret i framtiden.”

”Vi har store forventninger til Johansen-formasjonen som lagringsplass for karbondinoksid,” sier Karl Erik Karlsen, prosjektleder i Gassnova.

Oljedirektoratet har utredet tre mulige lagringssteder for karbondiokside - Johansen-formasjonen og to mulige lagringssteder knyttet til Utsira-formasjonen i Sleipner-området.

Johansen-formasjonen ligger sør for Troll-området i Nordsjøen. Formasjonen ligger på rundt 2500 meters dyp, under olje-og gassreservoarene i Troll.

Innsamlingen skal etter planen avsluttes i løpet av september.

3D-seismiske undersøkelser benyttes for å kartlegge undergrunnen. Det foregår ved at fartøyet sender trykkbølger ned i undergrunnen. Disse reflekteres når de treffer grenser mellom ulike bergarter, og refleksene fanges opp av lange kabler som slepes etter båten. Ved å tolke signalene kan fagfolk danne et bilde av forholdene i undergrunnen.

3D-seismikken ventes ferdig prosessert og tolket tidlig i 2009.


Teknologi for redusert utslipp
Gjennom ulike kjemiske prosesser klarer man i et fangstanlegg å skille karbondioksid fra resten av røykgassen. Et fangstanlegg dekker et areal på størrelse med en fotballbane. Deler deler av anlegget rager 60 meter over bakken.

Karbondioksid fra fangstanlegget blir gjort flytende under høyt trykk og transporteres med skip eller i rørledning til en lagringsplass på kontinentalsokkelen. Deponering skjer via én brønn, som bores dypere enn én kilometer ned i grunnen, der karbonidioksid pumpes inn i bergarten.


Kontaktperson:
Geofysiker Lars Jensen, lars.jensen@npd.no / tlf. 93043201
 

Oppdatert: 04.09.2009