Sokkelåret 2007 - Nye aktører

11.01.2008 I alt ble 13 nye selskaper prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2007. Per i dag er 14 selskap til vurdering.

Ordningen med prekvalifisering ble innført som følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk sokkel.

6 selskaper ble prekvalifisert som rettighetshavere i 2007: Genesis, Concedo, Bayern Gas, Flying High, Skagen 44 og PGNiG.

7 selskaper ble prekvalifisert som operatør: Premier, E.ON Ruhrgas, Petrofac, Aker Exploration, Sagex, Discover og Rocksource.

Fra ordningen ble etablert i 2000 og til utgangen av 2007 er til sammen 48 selskaper prekvalifisert som operatører og rettighetshavere.

Prekvalifiseringsordningen gir selskapene et tilbud om vurdering av egnethet til deltakelse på norsk sokkel – før de bruker ressurser på vurdering av konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes ordningen hvis myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/prekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Ved årsskiftet 2007/2008 var 14 selskaper til vurdering: Oilexco, Pioneer, Canamens Energy, North Energy, Bow Valley Energy, Grupa Lotus, Perenco, Repsol, Dana Petroleum, Skeie Energy, Spring Energy, 4 Sea Energy, Dyas BV og Elexir Petroleum.

Oppdatert: 04.09.2009