Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2007)

14.01.2008 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2007. Anslaget er på 13 mrd. Sm3 o.e. Regnskapet viser en relativt god tilvekst fra letevirksomheten og en økning i brutto reserver.

Det er en økning av brutto oljereserver på 66 mill. Sm3

 


Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2007

4,8 mrd. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) er produsert. 58 funn og nær 260 prosjekter for økt utvinning, sammen med vedtatte prosjekter, gir en portefølje på 5,0 mrd. Sm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2007 vært en brutto økning i petroleumsreservene på 190 mill. Sm3 o.e. Økningen skyldes at ressursene i Skarv er modnet til reserver samt at det har vært reserve¬økninger på flere felt.

Den største økningen i petroleumsreservene er fra feltene Kvitebjørn, Ormen Lange og Oseberg. Brutto økning i oljereservene i løpet av 2007 var 66 mill. Sm3. Av myndighetenes nye mål om å modne fram 800 mill. Sm3 olje til reserver innen 2015, ble 66 mill. Sm3 olje (eller omtrent 413 millioner fat) bokført som nye reserver i 2007. Den største økningen i oljereservene er fra feltene Skarv, Kvitebjørn, Troll II og Oseberg.

Årlig, brutto reservetilvekst olje 1980-2007.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009