Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 - Utbygginger

14.01.2008 I løpet av 2007 ble det godkjent 8 planer for utbygging og drift (PUD) for 9 nye forekomster. I 2008 forventes det at rundt 10 PUD-er oversendes myndighetene.

Flere av disse planene innebærer høye investeringer i nye produksjonsinnretninger (Skarv, Gjøa og Valhall videreutvikling). BP er operatør for både Valhall og Skarv. Statoil er operatør for Gjøa i utbyggingsfasen, mens Gaz de France overtar operatørskapet når feltet settes i produksjon.

Talisman fikk godkjent PUD for to utbygginger i 2007: Yme er gjenåpning av et felt som ble stengt ned i 2001. Feltet var tidligere i produksjon i fem år med Statoil som operatør. Talisman står også for utbyggingen av Revfeltet.  

I 2008 forventer myndighetene at det blir sendt inn rundt 10 nye PUDer. En av disse gjelder Frøyfeltet som er planlagt gjenåpnet med Det norske oljeselskap som operatør. Etter seks års produksjon ble dette feltet stengt ned i 2001 med daværende Elf som operatør.

Det største funnet der myndighetene venter en PUD i 2008, er 7122/7-1 Goliat med Eni som operatør. Denne planen forventes å komme mot slutten av året. Det er mange problemstillinger som må utredes i forbindelse med en utbygging av Goliat. Det kan medføre at PUD-en utsettes.

Det knytter seg alltid noe usikkerhet til når en PUD kan sendes til myndighetene, blant annet er det avhengig av resultatene av lete- og avgrensningsbrønner.

Oppdatert: 04.09.2009