Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 – Investeringer

14.01.2008 Aktiviteten på norsk sokkel er høy. Høy oljepris har gjort at både aktivitets- og kostnadsnivået har økt betydelig. Det forventes en fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene.

OD mener at investeringsnivået vil fortsette å holde seg høyt de nærmeste årene. For 2008 forventes de samlede investeringene å passere 100 milliarder kroner. Dette tallet inkluderer ikke letekostnader (estimat for samlede letekostnader i 2008 er cirka 25 milliarder kroner). Mens investeringer knyttet til rør og landanlegg over tid vil bli redusert, øker investeringer knyttet til utvinningsbrønner og innretninger.


Figur 1. Investeringer fordelt på rør, landanlegg, utvinningsbrønner og innretninger.

Store bidragsytere til det høye investeringsnivået i 2008 er blant annet feltutbyggingene Gjøa, Skarv og Tyrihans. I tillegg kommer store investeringer på Valhall som i hovedsak er knyttet til ny innretning og nye brønner. Andre viktige bidragsytere er Ekofisk, Ormen Lange, Oseberg, Snorre, Statfjord og Troll II (Troll olje). Her er investeringene dels knyttet til modifikasjoner på innretningene, dels nye havbunnsinnretninger og dels nye brønner. Investeringene på disse ti feltene utgjør om lag 50 prosent av de samlede investeringene i 2008.

En svært viktig forklaring på økningen i investeringene er høyere pris per enhet. Prisutvikling per enhet kan forklares med utvikling i riggrater. Kostnader knyttet leie av rigg er ett av de områdene med sterkest prisvekst. Samtidig betyr riggleie mye for brønnkostnadene. For brønner boret med flyttbar innretning, utgjør riggleie nå i overkant av 50 prosent av brønnkostnadene.

Fra midten av 2004 til slutten av 2007 har riggraten for en avansert semi-rigg, som er den dominerende riggtypen i aktivitet på norsk sokkel, økt fra 150.000-475.000 USD per døgn.

 

 

Figur 2. Rateutvikling for semi-rigg.

En dominerende andel av investeringene de nærmeste årene kommer fra felt i drift og under utbygging.


 Figur 3. Investeringer fordelt på ressurskategori.

 

Oppdatert: 04.09.2009