Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 – seismikk

14.01.2008 Oljedirektoratet samlet i 2007 inn 2617 kilometer seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen fortsetter sommeren 2008.

Da Stortinget behandlet Forvaltningsplanen (helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) i 2006, fikk Oljedirektoratet (OD) i oppdrag å samle inn geologiske/geofysiske data i Nordland VII og Troms II, det vil si i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Disse områdene er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, men de politiske myndighetene ønsker mer kunnskap om mulige olje- og gassressurser i området. Denne kunnskapen skal være med å danne grunnlaget for en ny behandling av Forvaltningsplanen i 2010.

For 2007 bevilget Stortinget 70 millioner kroner til formålet. I alt ble det i fjor samlet inn 2615 kilometer todimensjonal (2D) seismikk. Dette utgjorde under halvparten av den seismikkmengden OD regnet med å samle inn i fjor og skyldes problemer med å skaffe seismisk fartøy.

Perioden for datainnsamlingen, juli måned, ble valgt i samråd med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet – og skjedde i dialog med fiskernes organisasjoner. Dataene som ble samlet inn, blir nå bearbeidet og tolket.

OD planlegger nå seismikkprogrammet for sommeren 2008. Dette året har Stortinget bevilget 140 millioner kroner til formålet. Også i sommeren 2009 er det planlagt å samle inn seismikk.

Oppdatert: 04.09.2009