Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endringer i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltningen

23.12.2009 Forskriften om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltningen er endret, jf. endringsforskrift av 14. desember 2009 nr. 1514.

I forskrift 27. juni 1997 nr. 652 om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning er det gjort følgende endringer:

§ 4 skal lyde: 
Tilsyn, inklusiv reisetid, som utføres etter denne forskriften, vil bli fakturert med kr 820 pr. time.

§ 7 første ledd første punktum skal lyde: 
Dersom et avtalt tilsyn utenfor det faste arbeidsstedet ikke lar seg gjennomføre når tilsynsmyndigheten møter opp, og dette ikke skyldes tilsynsmyndigheten, skal rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot betale et beløp på kr 1 430 pr. tjenestemann som møter frem.

Endringene gjelder fra 1. januar 2010.

Oppdatert: 23.12.2009