Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endringer i petroleumsforskriften

23.12.2009 Behandlingsgebyr for søknader om utvinningstillatelse, søknad om undersøkelsestillatelse og seismiske undersøkelser utført under nevnte tillatelser endres med virkning fra 1. januar 2010.

I henhold til forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet av 18.12.2009 gjelder følgende gebyrsatser for søknad om utvinningstillatelse, søknad om undersøkelsestillatelse samt behandlingsgebyr for seismisk undersøkelse under de nevnte tillatelser.


Petroleumsforskriften § 9 Behandlingsgebyr

For behandlingen av hver søknad om utvinningstillatelse skal det betales et gebyr på kr.109.000,- som innbetales til Staten ved Oljedirektoratet.

Det skal derfor betales ett behandlingsgebyr, stort kr. 109.000,- for hver enkelt søknad om utvinningstillatelse. Ved en gruppesøknad (en felles søknad) betales fortsatt ett gebyr. Dersom gebyret ikke er innbetalt, anses søknaden som ikke innkommet.


Petroleumsforskriften § 5 Betaling for undersøkelsestillatelsen

For undersøkelsestillatelsen skal det forskuddsvis betales et gebyr til Staten ved Oljedirektoratet på kr. 65.000,- per kalenderår.


Petroleumsforskriften § 5 tredje ledd, første punktum og § 9 tredje ledd, første punktum

For hver seismisk undersøkelse under de nevnte tillatelser, skal det betales et gebyr til Oljedirektoratet på kr. 33.000,-. Gebyret skal være innbetalt før undersøkelsen starter. Det skal betales ett gebyr for en seismisk undersøkelse, også i de tilfeller der en undersøkelse strekker seg over flere tillatelser. Vi ber om at innbetalingen merkes med undersøkelsens benevnelse i tillegg til annen relevant informasjon.

Oppdatert: 23.12.2009