Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Felles jakt på brukbare CO2-lager

12.10.2009 Norske og britiske myndigheter samarbeider om å avdekke formasjoner under Nordsjøen som kan lagre karbondioksid (CO2).

“Vi oppdaterer og kvalitetssikrer data fra norsk del av Nordsjøen, mens våre kolleger i British Geological Survey (BGS) kartlegger britisk sektor. Hensikten er å få en oversikt over egnede lager for klimagassen CO2,” sier Eva Halland, som er geolog i Oljedirektoratet (OD) og prosjektleder for arbeidet på norsk side.

The One North Sea Project skal beregne hvor stor lagringsplass som finnes og hvor stort behovet kan være. En ser da også på hva som trengs for å kunne deponere CO2 fra Europa – og når dette behovet vil oppstå. I tillegg skal prosjektet peke på hva industri og myndigheter kan gjøre for å få på plass en god ramme samt en infrastruktur for transport av CO2. 

”Det er mulig å lagre klimagassen under landjorda flere steder i Europa, bortsett fra i Norge, men mange er skeptiske til om det finnes sikre nok plasser. Derfor ser vi på Nordsjøen,” sier Halland.

Hun og kollegene leter etter formasjoner som ligger slik til at CO2-lagring ikke vil komme i konflikt med olje- og gassproduksjon. Lagringsstedene må også, naturlig nok, ha egenskaper som gjør at klimagassen holder seg på plass.

I mange år er det blitt lagret CO2 under havbunnen utenfor Norge. Operatøren StatoilHydro har injisert klimagassen i Utsiraformasjonen i Sleipner-området i Nordsjøen siden midten av 1990-tallet, og CO2 fra Snøhvit-gassen lagres under Barentshavet.

”Fangst og lagring av CO2 (CCS) er i vinden som aldri før. Norge har god kompetanse på dette området, og det kommer godt med i kartleggingen vi nå er i gang med,” kommenterer Eva Halland. 

Det britiske konsulentselskapet Element energy koordinerer prosjektet. I tillegg til Oljedirektoratet og BGS deltar Econ Pöyry og CMS Cameron McKenna.

Det var på lagringsseminaret ”Climate change and technology”, som ble avviklet i Bergen i mai, at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den britiske energiministeren Lord Hunt ble enige om å sammen se på mulighetene for å lagreCO2 under Nordsjøen.

Etter planen skal prosjektet legge fram sin rapport i januar 2010. Studien blir et innspill i planleggingen av en internasjonal strategi for CCS.

Oppdatert: 19.10.2009