Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forskning om fisk og seismikk

28.10.2009 I forbindelse med myndighetenes seismikkinnsamling utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja de tre siste somrene, har Oljedirektoratet gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å gjennomføre to prosjekt for å skaffe mer kunnskap om effekten av seismisk datainnsamling på fisk.

Det første prosjektet er avsluttet, og Havforskningsinstituttet har offentliggjort en rapport med resultater. Dette er et prosjekt som konsentrerte seg om fangstdata fra midten av mai til midten av september i 2008.

Det andre prosjektet er det største følgeforskningsprosjektet som er gjennomført på verdensbasis. Datainnsamlingen foregikk i sommer utenfor Vesterålen i forbindelse med at Oljedirektoratet samlet inn 3D-seismikk i seks uker. Resultater fra dette prosjektet skal legges fram innen 1. mars 2010. Det er Oljedirektoratet som har tatt initiativ til og finansiert begge prosjektene.

Studien av fangstdata etter seismikksesongen 2008, ble satt i gang basert på innspill fra fiskere i de aktuelle seismikkområdene. De mente at en slik studie ville kunne gi informasjon om mulige fangstreduksjoner som følge av seismikken. Oljedirektoratet valgte å videreføre denne ideen fordi det store følgeforskningsprosjektet som var planlagt sommeren 2008 måtte avlyses. Oppdraget ble gitt til Havforskningsinstituttet.

Sommerens store følgeforskningsprosjekt, som altså også er finansiert av Oljedirektoratet, har en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Det er Havforskningsinstituttet som har ansvar for opplegg og gjennomføring av prosjektet, og resultatene vil bli offentliggjort når Havforskningsinstituttet er ferdige med arbeidet sitt.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 28.10.2009