Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Frikjøpsavtale for fiskere

20.05.2009 I sommer skal Oljedirektoratet sluttføre kartleggingen av havområdene Nordland VII og Troms II med innsamling av 3D-seismiske data i et område i Vesterålen og et annet område nord for Senja. Oljedirektoratet ønsker å inngå frikjøpsavtaler med fiskere som har faste bruk i seimikkområdene sommeren 2009.  Faste bruk vil være til hinder for gjennomføringen av den seismiske datainnsamlingen og Havforskningsinstituttets følgeforskning i Vesterålen.

Oljedirektoratet utfører den seismiske datainnsamlingen på oppdrag fra Storting og regjering, Det er i løpet av de tre siste årene bevilget i alt over 400 millioner kroner til dette formålet. I høst ble det bevilget 200 millioner kroner over statsbudsjettet til den avsluttende datainnsamlingen.

Betaling til fiskerne for å ta bort brukene fra innsamlingsområdet, skal være mest mulig lik den vanlige erstatningsordningen, som gir fiskere anledning til å søke erstatning for dokumenterte inntektstap på grunn av petroleumsvirksomhet. Det er imidlertid viktig å understreke at frikjøpet av fiskere med faste bruk er en særordning som utelukkende gjelder for faste bruk i de områdene der OD skal samle inn seismikk sommeren 2009 Bakgrunnen for at OD går inn for en slik særordning, er at fiskerne blir forhindret i å bruke sine vanlige fangstredskaper på grunn av seismikkinnsamlingen.

Det som skiller denne ordningen fra den vanlige erstatningsordningen, er at fiskerne som må flytte faste bruk er garantert en utbetaling basert på tidligere års fangster, de slipper å søke. Dessuten vil utbetalingene komme langt raskere enn ved den ordinære erstatningsordningen.

Etter samtaler med Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har Oljedirektoratet besluttet å samle seismiske data i i seks uker i perioden 29. juni til 9. august.

Det er leid inn to seismiske fartøy til å foreta datainnsamlingen, PGS-skipet Ocean Explorer som skal samle data i Troms II og Geo Pacific som tilhører selskapet Fugro. Det skal være to kiskerikyndige om bord på hvert fartøy.

Havforskningsinstituttet skal på oppdrag fra Oljedirektoratet gjennomføre et omfattende forskningsprosjekt i forbindelse med seismikkinnsamlingen i Vesterålen. Forskningsprosjektet skal blant annet studere skremmeeffekten av seismikk på fiske og hvordan trykkbølger beveger seg i vann.

 

Innsamling av seismikk 2009 Nordland VII/Troms II

 

Oppdatert: 11.12.2009