Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Frikjøpsavtale med fiskere

26.05.2009 Oljedirektoratet ønsker å inngå frikjøpsavtaler med fiskere som har faste bruk i innsamlingsområdene for seismikk utenfor Vesterålen og nord for Senja.

I sommer skal Oljedirektoratet sluttføre kartleggingen av havområdene Nordland VII og Troms II med innsamling av 3D-seismiske data, samt planlagte elektromagnetiske undersøkelser.

Innsamlingen er planlagt til perioden fra 29. juni til 9. august i et område utenfor Vesterålen og et område nord for Senja (kart og koordinater nederst på siden).

Faste bruk er til hinder for gjennomføringen av den seismiske datainnsamlingen og Havforskningsinstituttets følgeforskning i Vesterålen.

Dekning av fiskernes økonomiske tap ved å ta bort brukene fra innsamlingsområdet, skal være mest mulig lik den vanlige erstatningsordningen. Ordningen gir fiskere anledning til å søke erstatning for dokumenterte inntektstap på grunn av petroleumsvirksomhet.

Det er imidlertid viktig å understreke at frikjøpet av fiskere med faste bruk er en særordning som utelukkende gjelder for faste bruk i de områdene der Oljedirektoratet skal samle inn seismikk sommeren 2009.

Bakgrunnen for at Oljedirektoratet går inn for en slik særordning, er at fiskerne blir forhindret i å bruke sine vanlige fangstredskaper på grunn av seismikkinnsamlingen. Frikjøpsordningen gjelder faste bruk i de områdene Oljedirektoratet skal samle inn seismikk i perioden 29. juni til 9. august.

Spørsmål og innspill kan sendes på e-post til odseismikk@npd.no

 

Oversiktskart og koordinater for områdene hvor det er planlagt geofysiske undersøkelser sommeren 2009.

 

Oversiktskart og koordinater for områdene hvor det er planlagt geofysiske undersøkelser sommeren 2009

 

Tabell

Lenke (pdf): 3D-seismikk Nordland VII

 

Kart

 

Tabell

Lenke (pdf): 3D-seismikk Troms II

 

Kart

 

Tabell

Lenke (pdf): Elektromagnetiske undersøkelser Nordland VII

 

Oppdatert: 11.12.2009