Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Heldagseminar om Klimakur

11.08.2009 Klimakur 2020 inviterer industri, fagmiljøer og organisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler for petroleumssektoren den 20. august. Seminaret er gratis og åpent for alle.

I Klimakur 2020 vurderes behovet for nye eller endrede virkemidler i norsk klimapolitikk. Det skal gjennomføres flere prosjekter for å utrede ytterligere tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagasser fra industrien, og disse blir presentert på seminaret.

Industrien er invitert for å fortelle om det arbeidet som gjøres og til å gi innspill til virkemidler. Vi åpner opp for spørsmål og diskusjoner underveis.

Vi håper dette seminaret bidrar til å gi petroleumsgruppen i Klimakur 2020 et godt grunnlag for videre arbeid med rapporten som skal overleveres regjeringen i november.


Sted: Oljedirektoratet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4003 Stavanger
Tid: 20. August, kl 09.30 – 15.30

Påmelding senest 14.august.

Ved spørsmål vennligst kontakt:
Bente Jarandsen: Bente.Jarandsen@npd.no, 51876517 eller
Erle Heggen Mæland: Erle.Maland@npd.no, 51876045


Program

Møteleder: Eldbjørg Vaage Melberg, Oljedirektoratet

09.00 - 09.30 – Registrering og kaffe

09.30 - 09.45 – Velkommen og presentasjon av programmet
v/Bente Nyland, oljedirektør

09.45 - 10.30 – Presentasjon av arbeidet i Klimakur 2020
Klimakur 2020 og sektoriell tiltaksanalyse petroleumsindustrien
v/ Bente Jarandsen, Oljedirektoratet

Nasjonal tiltaksanalyse CCS
v/ Rannveig Storebø, Oljedirektoratet

10.30 - 10.50 – Petroleumsindustriens utfordringer
v/ Marius Holm, Bellona

10.50 - 11.10 – Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp
en mulighetsstudie v/Mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon

11.10 - 11.30 – Miljøeffekter av kraftsamkjøring i Tampenområdet
en mulighetsstudie v/Geir Husdal, Add Novatech

11.30 - 11.45 - Spørsmål/diskusjon

11.45 - 12.20 – Lunsj

12.20 - 12.40 – CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental sokkel
v/ Lars Arne Ryssdal, Oljeindustriens landsforening

12.40 - 13.00 – CO2-reduksjoner - StatoilHydro
v/Odd Arne Follum, StatoilHydro

13.00 - 13.20 - Shells metodikk/verktøy for økt energieffektivitet
v/Odd-Bjarne Morch, A/S Norske Shell

13.20 - 13.30 - Pause

13.30 - 13.50 – GeoCapacity prosjekt resultater
v/ Karen Lyng Anthonsen, GEUS - Geological Survey of Denmark and Greenland

13.50 - 14.10 – CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel
v/Peter M. Haugan, professor, geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

14.10 - 14.30 – Forskning og teknologi innen CO2-håndtering
v/Nils Anders Røkke, Sintef Energiforskning

14.30 -15.30 - Spørsmål/diskusjon

 

Program (pdf)

 

Oppdatert: 04.09.2009