Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Historisk kursstart

23.02.2009 Mandag 23. februar gikk startskuddet for kursing av fiskerikyndig personell som benyttes i forbindelse med seismisk datainnsamling på norsk sokkel. De 26 deltakerne på det første kurset som går av stabelen i Bergen er således historiske.

Petroleumsregelverket gir anledning til å kreve at det seismiske fartøyet bemannes med en fiskerikyndig person. Fra 1. juni 2009 må den fiskerikyndige ha bestått kurs for å bli godkjent som fiskerikyndig og utøve denne rollen.

De senere årene er det registrert en økt konfliktopplevelse mellom seismisk datainnsamling og fiskeriene. Den fiskerikyndige har således en svært viktig rolle for å bedre dette forholdet. Rollen som fiskerikyndig har en rådgivende status ovenfor undersøkelsens ledelse om bord samt navigatører.

Formålet med kursene er å øke kompetanse til den enkelte innenfor blant annet regelverket, konflikthåndtering, rapportering, varsling, organisering samt forhold som skremmeeffekt og undersøkelsesaktivitet. Underveis vil det blir utført språktest (engelsk) av den enkelte samt en avsluttende kunnskapstest. Som basis for kurset skal den enkelte ha inngående kunnskaper om fiskeriaktiviteten.

I løpet av mars vil det bli utført nye kurs i Troms, Ålesund og deretter igjen i Bergen. Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet er ansvarlig for opplegg og gjennomføring.   
 

Oppdatert: 04.09.2009