Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunikasjon forebygger konflikt

20.05.2009 Oljedirektoratet arrangerte onsdag 20. mai et seminar som samlet over hundre deltakere fra olje- og seismikkselskaper. Møtet er et ledd i arbeidet med å forebygge konflikter mellom oljenæring og fiskeri. Både industri og fiskere er enige om at kunnskap og kommunikasjon kan bidra til bedre sameksistens.

 Noen av deltakerene på seminaret i Oljedirektoratet.

 Noen av deltakerene på seminaret i Oljedirektoratet.

 

På seminaret gjennomgikk Oljedirektoratet lover og regler som styrer oljevirksomheten og seismiske aktiviteter, samt nye rutiner for meldinger og kunngjøringer.

Seismikkskip er pålagt å ha med fiskerikyndige om bord, og fra 1. juni må disse kunne legge fram kursbevis for å bli godkjent. I løpet av vinteren og våren har Oljedirektoratet gjennomført fire kurs, og i dag er det 77 som er kvalifisert for å arbeide som fiskerikyndig på seismikkskip på norsk sokkel. Den fiskerikyndige skal være aktiv fisker, og ha en uavhengig og rådgivende funksjon.

Geolog i Oljedirektoratet, Jan Stenløkk, sier at hensikten med seminaret for olje- og seismikkselskapene er å bringe informasjon fra kursene med de fiskerikyndige videre til industrien, for på denne måten å bidra til bedre samhandling. Det er første gang Oljedirektoratet har arrangert et slikt seminar.

Psykolog Hugo Smith-Meyer – som har deltatt på alle kursene for de fiskerikyndige – ga en innføring i konfliktløsning og kommunikasjon. Fiskeridirektoratets representant, Gjermund Langedal, tok for seg ulike fiskefartøyers bevegelsesmønstre og arealbehov. Utviklingen har gått i retning av at enkelte fiskerier tar mer plass, dette gjeldet for eksempel autolinebåter. Dessuten er det slik at fiskerimyndighetene i stadig mindre grad regulerer når fiskerne kan fiske kvotene sine. De regulerer bare hvor store kvotene skal være.

- Det er ingen av oss som vil ødelegge for fiskeriene, men kunnskapsnivået om hverandres næringer er nok rimelig lavt. Derfor er dette seminaret viktig, sier Laila Rotberget i seismikkselskapet Fugro Multi Client Services.

Geir Søvik leder StatoilHydros geofysiske operasjoner i Stavanger, og ser nytten av å utveksle informasjon næringene imellom.

- Dette er ikke medfødt kunnskap, men noe man må tilegne seg. Og det gjør man best ved å høre på andre, sier han.

Flere av deltakerne på seminaret trakk fram språk- og kulturforskjeller som en viktig årsak til at konflikter kan oppstå. Arbeidsspråket i seismikknæringen er engelsk, mens fiskerne kommuniserer på norsk. Og i motsetning til i mange andre land er det fiskebåtene som har forkjørsrett i norske farvann.

Fiskeskipper og styreleder i Norges Fiskarlag Vest, Erling Skåtøy, var invitert for å presentere fiskernes synspunkter på seismikkskytingen.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi kan gi vårt syn til kjenne for en sånn forsamling, sier han.

- Denne dialogen må vedlikeholdes. Det er det som er løsningen. 

 

Geir Søvik, StatoilHydro (til venstre) og Erling Skåtøy fra Fiskarlaget vest utveksler erfaringer.

Geir Søvik, StatoilHydro (til venstre) og Erling Skåtøy fra Fiskarlaget vest utveksler erfaringer.


Lenker til program og presentasjoner:

Oppdatert: 04.09.2009