Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

104 fiskerikyndige kan arbeide på seismikkfartøy

18.09.2009 I 2009 kurset Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet fiskerikyndige på seismikkfartøy. 104 personer ble kvalifisert.

fiske

 

 

 

 

 Krav om obligatorisk kurs er tatt inn i ressursforskriften gjeldende fra 1. juni 2009.

140 personer meldte sin interesse for å delta på kurs. Seks kurs ble arrangert, 114 personer var med. Kursene ble arrangert i Bergen, Tromsø og Ålesund. Etter disse kursene ble 104 personer kvalifisert til å arbeide som fiskerikyndige om bord på seismikkfartøy.

Dersom mange nye er interesserte i å bli kvalifisert som fiskerikyndige i årene framover, kan det bli aktuelt å arrangere flere kurs. Oljedirektoratet forventer ikke at det blir behov for nytt kurs før tidligst i 2011.


(Oppdatert 18.01.2010)

Oppdatert: 25.07.2017