Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mange fiskerikyndige vil på kurs

16.01.2009 Responsen på Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratets første kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy har vært overveldende. 117 fiskerikyndige har meldt seg på.

Oljedirektoratet har i samarbeid med Fiskeridirektoratet lagt opp til å gjennomføre kursene i løpet av februar og mars 2009, eventuelt med et senere oppsamlingskurs. De to første kursene, som avvikles i Bergen (februar) og Tromsø (mars), er fulltegnede. Kurstilbudet er sendt til alle som står på Fiskeridirektoratets lister over godkjente fiskerikyndige.

”Interessen for kurset er over all forventning. Fiskerikyndig har en nøkkelrolle når et seismikkfartøy beveger seg inn i områder hvor det pågår fiske,” sier Jan Stenløkk i Oljedirektoratet, som har vært med på å legge opp kurset.

Han håper og tror at dyktige og faglig oppdaterte fiskerikyndige kan bidra til å bedre sameksistensen mellom fiskeri- og seismikkvirksomhet.

På grunn av den store interessen for å delta, vil kurset bli holdt flere ganger og i flere byer, som Bergen, Ålesund og Tromsø. Det kan likevel bli nødvendig å begrense antall deltagere på enkelte kurs og kurssteder. Det er Oljedirektoratet som dekker alle utgifter til selve kurset i år, mens deltakeren selv må bestille og betale for reise og overnatting på kursstedet.

Oppmerksomheten og konfliktnivået rundt innsamling av seismiske data på norsk sokkel har økt de siste årene, blant annet som følge av økt aktivitetsnivå i petroleumssektoren. For å bedre forholdet mellom fiskeri- og seismikkaktivitet har en arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet foreslått en rekke tiltak, blant annet obligatorisk kursing av fiskerikyndige som skal arbeide ombord på seismiske fartøy. Et slikt kurs har vært etterspurt fra fiskerihold, og vil gi bedre forståelse for vedkommendes rolle, forklarere regelverket og trene deltagerne i kommunikasjon og konflikthåndtering.

Kravet om obligatorisk kurs er foreslått inntatt i ressursforskriften, endringen vil etter planen tre i kraft fra 1. juni 2009. Etter dette tidspunkt vil det være et krav at kurset er gjennomført for å bli godkjent og kunne virke som fiskerikyndig på seismikkfartøy. Dagens krav til fiskerikompetanse og -erfaring vil for øvrig fortsatt gjelde, og er en forutsetning for å kunne delta på kurset.

På bakgrunn av krav til fiskerikyndig person forventes det at kursdeltagerne behersker grunnleggende engelsk og fagterminologi. Det blir derfor en kort språktest som alle deltagerne må gjennomgå. Kurset avsluttes med en kunnskapstest, og begge tester må være bestått for å få godkjent kurs.

For øvrig vil følgende tema bli gjennomgått på kurset, som også vil trekke på forelesere fra Kystvakta og Havforskningsinstituttet – og ikke minst skal de fiskerikyndige selv bidra:

 • Relevante offentlige institusjoner og olje- og serviceselskapenes posisjon i forhold til myndighetene
 • Geofysiske og geologiske metoder og utstyr
 • Regelverket med relevante lover og forskrifter, inkludert fortolkning og diskusjon rundt dette), fiskerikyndiges manual
 • Offentlig saksgang for seismisk undersøkelse
 • Informasjon fra Kystvakta - deres rolle på havet
 • Den fiskerikyndiges rolle (myndighet, rådgiver, oppgaver, konflikthåndtering - gruppearbeid og diskusjon)
 • Effekter på fisk og fiske under seismisk datainnsamling
 • Rapporteringskrav for den fiskerikyndige
 • Språktest og avsluttende kunnskapstest
   

Bjørn Nornes, som var den første fiskerikyndige på seismikkfartøy på norsk sokkel, er glad for at det settes opp kurs. Behovet for opplæring er stort, sa han i et intervju med magasinet Norsk sokkel i 2008. (Foto: Emile Ashley)

Bjørn Nornes, som var den første fiskerikyndige på seismikkfartøy på norsk sokkel, er glad for at det settes opp kurs. Behovet for opplæring er stort, sa han i et intervju med magasinet Norsk sokkel i 2008. (Foto: Emile Ashley)

 

Les mer om fiskerikyndige på seismikkfartøy her: Megler på opprørt hav

 

For ytterligere informasjon kan direktoratene kontaktes på telefon 51876000 (Aase Moe, Oljedirektoratet) eller 03495 (Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet).

 

Oppdatert: 11.12.2009