Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk sokkel 1. kvartal 2009

28.05.2009 Pressemelding 31/2009I Oljedirektoratets rapport for første kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner samt boreaktiviteten.

Produksjonen på norsk kontinentalsokkel var stabil og noe over prognosen i første kvartal 2009. Det var høyere boreaktivitet i første kvartal i år enn tilsvarende periode i fjoråret.

Myndighetene har mottatt to nye planer for utbygging og drift (PUD). Det ble gjort seks nye funn på sokkelen i første kvartal.


Petroleumsproduksjon
Produksjonen av olje gikk opp fra 2,135 millioner fat per dag i første kvartal 2008 til 2,142 millioner fat per dag i årets første kvartal. Medregnet kondensat og flytende naturgass (NGL) så økte dagsproduksjonen av væske marginalt til 2,51 millioner fat.

 

Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret, samt prognose

Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret, samt prognose
(lenke til figuren i pdf) 

Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret


Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret
(lenke til figuren i pdf)


Gassproduksjonen fortsetter å øke. I første kvartal 2009 ble det produsert 29,8 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel. Tallet for tilsvarende periode i fjor var 28 milliarder standard kubikkmeter.

 

Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret
(lenke til figuren i pdf)


Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel har økt fra 64,24 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i første kvartal 2008 til 65,73 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i samme periode i 2009.


Funn
Det ble gjort fem funn på sokkelen i første kvartal. Funnene regnes som relativt små.

Fire av funnene ble gjort i Nordsjøen: 30/11-7 (sluttdato for brønn: 3. februar), 30/8-4 S (4. februar), 30/9-22(10. mars), 34/7-34 (11. mars).
Det siste funnet ble gjort i Norskehavet: 6705/10-1 (18. mars)


Utbyggingsplaner
Myndighetene mottok 18. februar plan for utbygging og drift (PUD) for oljefeltet Goliat i Barentshavet. Eni Norge AS er operatør for utbyggingen. Den andre rettighetshaveren i utvinningstillatelsen er StatoilHydro Petroleum AS. Goliat, som ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest, er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut.

Goliat er et forholdsvis lite felt. Med utvinnbare olje- og gassreserver på henholdsvis 28 og 8 millioner kubikkmeter er feltet på størrelse med Njordfeltet. De totale investeringene er om lag 28 milliarder kroner. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en flytende produksjonsinnretning med full prosessering, lagring og lasting av olje på feltet. Planen innebærer også at feltet delvis forsynes med kraft fra land.

Den 9. mars leverte operatøren Dong E&P Norge AS plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen, om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. De øvrige rettighetshaverne er Norwegian Energy Company  ASA (15 prosent), Wintershall Norge ASA (15 prosent) og Bayerngas Produksjon Norge AS (30 prosent).

Utbyggingsløsningen består av en overtrålbar havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner. Produksjonen skal sendes i rør til Ula-plattformen for prosessering.

Rettighetshaverne planlegger å starte produksjonen fra feltet 4. kvartal 2011. De totale investeringene er beregnet til 4,645 milliarder kroner. Utvinnbare reserver er anslått til 4,3 milliarder kubikkmeter gass og 3,9 millioner kubikkmeter olje.


Boreaktiviteten
Det ble avsluttet 15 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i første kvartal 2009. Det er fem flere enn tilsvarende periode i fjoråret. I første kvartal i år var det 22 flyttbare boreinnretninger i aktivitet på sokkelen, mot 18 i tilsvarende periode i fjor.

I årets tre første måneder ble det påbegynt 39 utvinningsbrønner og 6 grener. I tilsvarende periode i 2008 ble det påbegynt 22 utvinningsbrønner og 5 grener.

 

Avsluttede letebrønner boret i 2008 og i første kvartal 2009 fordelt på type og område


Avsluttede letebrønner boret i 2008 og i første kvartal 2009 fordelt på type og område
(lenke til figuren i pdf)

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 13.01.2010