Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk sokkel 2. kvartal 2009

21.07.2009 Pressemelding 47/2009:  I Oljedirektoratets rapport for andre kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner, samt boreaktiviteten. Det ble tildelt 21 nye utvinningstillatelser i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Produksjonen på norsk kontinentalsokkel var stabil og marginalt under prognosen i andre kvartal 2009. Det var høyere boreaktivitet i andre kvartal i år enn tilsvarende periode i fjoråret.

Myndighetene har godkjent tre planer for utbygging og drift (PUD). Det ble gjort 12 nye funn på sokkelen i andre kvartal.

Lenke til pressemelding 1. kvartal 2009


Petroleumsproduksjon

Produksjonen av olje gikk ned fra 2,04 millioner fat per dag i andre kvartal 2008 til 1,86 millioner fat per dag i årets andre kvartal. Medregnet kondensat og flytende naturgass (NGL) så sank dagsproduksjonen av væske fra 2,39 til 2,20 millioner fat.

 

Daglig oljeproduksjon

Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret, samt prognose
(lenke til figuren i pdf)   (Bakgrunnsdata.mht)

Daglig væskeproduksjon

Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret
(lenke til figuren i pdf)   (Bakgrunnsdata.mht)

Gassproduksjonen øker marginalt. I andre kvartal 2009 ble det produsert 23,64 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel. Tallet for tilsvarende periode i fjor var 23,21 milliarder standard kubikkmeter.

 

Gassproduksjon

Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

(lenke til figuren i pdf)   (Bakgrunnsdata.mht)

 

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel i andre kvartal 2009 var 55,49 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Produksjonen i andre kvartal 2008 var 57,85 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter.


Funn

Det ble gjort 11 funn på sokkelen i andre kvartal. Det dreier seg om små funn, funn hvor størrelse ikke er avklart og et interessant gassfunn i Norskehavet (6603/12-1).


Åtte av funnene ble gjort i Nordsjøen (sluttdato for brønnen i parentes):

 • 15/6-10, gass/kondensat, størrelse ikke avklart. (6. april)
 • 30/5-3 S, gass, størrelse ikke avklart. (12.april)
 • 16/2-5, olje/gass, mellom 3 og 10 millioner kubikkmeter utvinnbar gass. (13. mai)
 • 15/12-21, olje, størrelse ikke avklart. (21. mai)
 • 34/8-13 A, lite oljefunn.  ( 13. mai)
 • 25/8-16 S, lite oljefunn. (13. mai)
 • 30/5-3 A, lite gassfunn. (31. mai)
 • 34/8-13 S, lite oljefunn. (26. juni)

De tre siste funnene ble gjort i Norskehavet:

 • 6407/8-5 S, oljefunn, mellom 3-5 millioner kubikkmeter utvinnbart. (31. mai)
 • 6407/6-7 S, lite gassfunn. (27. mai)
 • 6603/12-1, gassfunn, mellom 10-100 millioner kubikkmeter utvinnbart. (20. juni)


Boreaktiviteten

Det ble avsluttet 21 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i andre kvartal 2009. Det er ni flere enn tilsvarende periode i fjoråret. I andre kvartal i år var det 20 flyttbare boreinnretninger i aktivitet på sokkelen, mot 19 i tilsvarende periode i fjor.

I andre kvartal 2009 ble det påbegynt 29 utvinningsbrønner og 3 grenbrønner. I tilsvarende periode i 2008 ble det påbegynt 31 utvinningsbrønner og 5 grenbrønner.

 

Avsluttede letebrønner


Avsluttede letebrønner boret i 2008 og i første og andre kvartal i 2009 fordelt på type og område
(lenke til figuren i pdf)    (Bakgrunnsdata.mht)Utbyggingsplaner


Goliat

Det ble gitt godkjenning for utbygging og drift (PUD)av Goliatfeltet i Barentshavet i Stortinget 19. juni.

Investeringene knyttet til Goliat er estimert til i overkant av 28 milliarder kroner. Reservene i feltet er på om lag 174 millioner fat olje.

Rettighetshaverne er Eni Norge AS (operatør) og StatoilHydro Petroleum AS.

Goliat vil oppfylle de strenge miljøkravene som ble etablert gjennom forvaltningsplanen for Barentshavet. Goliat skal melde sitt kraftforbruk knyttet til full elektrifisering fra 2017. Det er stilt vilkår om at rettighetshaverne skal fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land til Goliat så snart kraftsituasjonen i området er styrket senest innen 1. januar 2019. 

Oselvar
Regjeringen godkjente 19. juni planen for utbygging og drift av Oselvar. Feltet ligger i Nordsjøen, 250 kilometer fra norskekysten.

Dong E&P Norge AS er operatør for utbyggingen. De andre rettighetshaverne er Bayerngas Produksjon Norge AS og Norwegian Energy Company AS. Operatøren har anslått investeringene til 4,6 milliarder kroner.

Feltet skal bygges ut med en overtrålbar havbunnsinnretning, og produksjon fra Oselvar skal knyttes til Ula for produksjon og prosessering. Oselvar ligger 23 kilometer vest for Ula.

Produksjonen fra Oselvar skal etter planen starte i november 2011. Operatøren anslår utvinnbare reservene til 4,34 milliarder kubikkmeter gass og 3,91 millioner kubikkmeter olje.


Troll prosjekter
Regjeringen godkjente 19. juni planen for utbygging og drift av Troll prosjekter i Nordsjøen.

Prosjektene omhandler langsiktig utvikling av olje- og gassressursene på Trollfeltet. Planen omfatter ikke en ny utbygging, men to modifikasjoner som skal forlenge Trollfeltets levetid:
Installering av et tredje rikgassrør fra Troll A til prosessanlegget på Kollsnes Gassinjeksjon fra Troll B

Operatøren StatoilHydro har på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 054 og 085 anslått investeringene 5,7 milliarder kroner.


Tildelinger i den 20. konsesjonsrunden

Olje- og energidepartementet tildelte 30.april 21 nye utvinningstillatelser i den 20. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel.

Tildelingene omfatter ni nye utvinningstillatelser i Barentshavet og tolv nye utvinningstillatelser i Norskehavet.

Les mer her.

Oppdatert: 13.01.2010