Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk sokkel 3. kvartal 2009

20.10.2009 I Oljedirektoratets rapport for tredje kvartal 2009 gis oversikt over olje- og gassproduksjonen, nye funn, nye utbyggingsplaner, samt boreaktiviteten.

Produksjonen på norsk kontinentalsokkel var stabil og høyere enn prognosen for tredje kvartal 2009. Oljeproduksjonen går noe ned, mens gassproduksjonen øker. Boreaktiviteten er fortsatt høy og det ble boret flere letebrønner i tredje kvartal i år enn tilsvarende periode i fjoråret. Det ble gjort fem nye funn på sokkelen i tredje kvartal. Samtlige karakteriseres som små.


Petroleumsproduksjon
Produksjonen av olje gikk ned fra 2,11 millioner fat per dag i tredje kvartal 2008 til 1,94 millioner fat per dag i årets tredje kvartal. Medregnet kondensat og flytende naturgass (NGL) så sank dagsproduksjonen av væske fra 2,38 til 2,28 millioner fat.

 

Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret, samt prognose

Fig.1 Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret, samt prognose fra desember

 

Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

Fig.2 Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret


Gassproduksjonen øker. I tredje kvartal 2009 ble det produsert 22,69 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel. Tallet for tilsvarende periode i fjor var 19,87 milliarder standard kubikkmeter.


Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

Fig.3 Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråretSamlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel i tredje kvartal 2009 var 56,09 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Produksjonen i tredje kvartal 2008 var 54,65 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter.


Funn
Det ble gjort fem nye funn på sokkelen i tredje kvartal. Det dreier seg om små funn.

Tre av funnene ble gjort i Nordsjøen
(sluttdato for brønnen i parentes):

  • 35/12-2, olje og gass, 6-30 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart. (8. juli)
  • 16/1-12, olje, størrelse ikke avklart. (7.september)
  • 35/3-7 S, gass, 3-8 milliarder standard kubikkmeter utvinnbart, totalt sammen med tidligere funn (18. september)

De to siste funnene ble gjort i Norskehavet

  • 6507/3-7, gass, 0,6-3 millioner standard kubikkmeter utvinnbart. (17. juli)
  • 6407/2-5 S, olje og gass, 1-2 milliarder standard kubikkmeter gass og 2-5 millioner standard kubikkmeter olje utvinnbart (7. september)


Boreaktiviteten
Det ble avsluttet 16 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i tredje kvartal 2009. Det er fire flere enn tilsvarende periode i fjoråret. I tredje kvartal i år var det 19 flyttbare boreinnretninger i aktivitet på sokkelen, mot 21 i tilsvarende periode i fjor.

I tredje kvartal 2009 ble det påbegynt 29 utvinningsbrønner og 4 grenbrønner. I tilsvarende periode i 2008 ble det påbegynt 33 utvinningsbrønner og 8 grenbrønner.

 Fig.4 Avsluttede letebrønner boret i 2008 og i første, andre og tredje kvartal i 2009 fordelt på type og område


Mange søkere i TFO 2009
Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 44 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2009 i løpet av årsskiftet 2009/2010. 

Oppdatert: 10.12.2009