Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD deler ikke ut pris for økt utvinning - IOR-prisen - for 2008

17.06.2009 Oljedirektoratet fant dessverre ingen verdig kandidat til IOR-prisen for 2008. Prisen tildeles felt, selskap eller individer som utviser mot, vilje og evne til å øke utvinningen utover lovpålagte forventninger.

Det ble også i fjor arbeidet for å øke oljeutvinningen fra feltene på norsk sokkel for å opprettholde produksjonen i forhold til allerede godkjente planer. Det ble ikke vedtatt eller gjennomført vesentlige tiltak som førte til økt produksjon utover dette og som møtte kriteriene til ODs pris. Dette har skjedd et år tidligere, i 2002. Etter det så vi klare forbedringer og hadde flere verdige kandidater året etter.

Mer enn halvparten av oljen kan bli liggende igjen i undergrunnen etter planlagt feltavslutning. Verdiskapingen kan bli enorm dersom vi greier å få ut mer av dette volumet. I 2005 satte myndighetene et mål om en reservevekst på 5 milliarder fat olje (800 millioner Sm3) innen 2015. De siste par årene har reserveveksten vært betydelig lavere enn forventet.

Det ser ut til at trenden blant oljeselskapene er å prioritere kortsiktige tiltak for å øke produksjonen fra dag til dag og for å øke neste års produksjon. Til tross for at oljeprisen var svært høy til langt ut i 2008, ble det ikke satt i verk tiltak med et mer langsiktig produksjonsperspektiv.

OD savner viljen til å investere for framtiden, med bevisst satsing på forskning, teknologiutvikling, pilotprosjekter og vilje til å ta i bruk nye metoder på feltene. Det var denne typen satsing som skapte store tilleggsvolumer fra feltene på norsk sokkel på 1980- og 1990-tallet.

Vi er kjent med at flere av oljeselskapene på norsk sokkel arbeider med planer og prosjekter som på sikt kan gi gode resultater, men vi savner viljen til å ta beslutninger og sette planene ut i livet. Slik det er nå, blir altfor mange gode prosjekter utsatt. Dette kan blant annet medføre at tidskritiske lønnsomme ressurser går tapt. Særlig for de store feltene er det viktig at beslutninger om økt utvinning fattes de nærmeste årene.

IOR-prisen er strategisk viktig for å synliggjøre ODs fokus på økt oljeutvinning og verdiskaping fra norsk sokkel. Flere kandidater har vært vurdert, men i 2008 var det ingen som oppfylte kriteriene for prisen.

Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning, IOR-prisen, ble første gang tildelt i 1998. (IOR er en forkortelse for Improved Oil Recovery). Den har vært utdelt ni ganger som en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke utvinningen utover det som kan forventes med de insentivene som eksisterer.

Tidligere prisvinnere:

1998: Norsk Hydro. Troll oljefelt

1999: Saga. Skum/såpe brukt på Snorre

2000: Phillips Petroleum. Tiltak for økt oljeutvinning på Ekofisk

2001: Statoil og Egil Sunde. Bakteriebruk på Norne

2002: Ingen

2003: BP. Life of Field Seismic

2004: Gullfaks. Prosjektbeslutninger om avansert boring og vannbehandling

2005: Arne Skauge. Forskning fra lab til pilot og feltimplementering

2006: Halliburton og Baker Hughes. Bore- og brønnløsninger

2007: Talisman. Gjenåpning av Yme

Oppdatert: 04.09.2009