Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet er positiv til TFO

29.01.2009 I en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet konkluderer Oljedirektoratet med at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) bør fortsette.

”TFO-ordningen har fungert etter hensikten. Ordningen bidrar til mer effektiv leting i modne områder og til å sikre en framtidig effektiv utnyttelse av ressursene på norsk sokkel,” sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

I høringsuttalelsen påpeker Oljedirektoratet at arbeidsbetingelsene i TFO-ordningen har medført raskere sirkulasjon av areal, noe som sammen med det store antallet tildelinger av utvinningstillatelsr har gitt økt leteaktivitet i modne områder.

Ordningen har bidratt til å øke forutsigbarheten i tildelingspolitikken. Dette har gitt selskapene bedre mulighet til langsiktig planlegging og bedre grunnlag for ressursallokering. TFO-ordningen har videre bidratt til at mangfoldet i aktørbildet har økt.

Høsten 2008 besluttet Olje- og energidepartementet å gjennomføre en evaluering av ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk sokkel. Oljebransjen, fiskeriorganisasjonene, miljøbevegelsen og statlige tilsyn ble invitert til å komme med synspunkter på TFO-ordningen gjennom en bred offentlig høring. Fristen ble satt til 20. januar 2009.

TFO-ordningen, som ble innført i 2003, innebærer årlige tildelinger av utvinningstillatelser i modne områder. Selskapene, særlig de nye aktørene på norsk sokkel, har vist stor interesse for ordningen, men den har også vært kritisert av miljøorganisasjonene.


Les Oljedirektoratets høringsuttalelse.pdf

 

Oppdatert: 04.09.2009