Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet utvider frikjøpsordningen for fiskere

16.06.2009 Pressemelding 36/2009:Oljedirektoratet (OD) har besluttet å utvide frikjøpsordningen i forbindelse med sommerens seismikk i Nordland VII og Troms II. Den opprinnelige ordningen, som omfattet faste bruk som garn og line, er utvidet til også å gjelde for snurrevad og juksa. Frikjøpsordningen gjelder for aktive fiskere som har levert fangst fra de aktuelle seismikkområdene i Nordland VII og Troms II i perioden 28. juni til 10. august.

Bakgrunnen for at OD har besluttet å utvide ordningen til også å gjelde snurrevad- og juksafiskere, er innspill fra Nordland Fylkesfiskarlag og innspill fra møtene OD hadde med fiskere i Vesterålen i begynnelsen av juni. Både fiskerlaget og enkeltfiskere har påpekt at også de som fisker med juksa og snurrevad blir forhindret som følge av at OD skal samle 3D-seismikk i seks uker i perioden 29. juni til 9. august.

Den opprinnelige frikjøpsordningen hadde akseptfrist den 12. juni. I og med at ordningen nå utvides, forlenges svarfristen for alle berørte fiskere til 23. juni.

Mellom 50 og 60 fiskere har så langt gitt positiv tilbakemelding på den opprinnelige frikjøpsordningen. OD håper at utvidelsen medfører at enda flere fiskere takker ja til tilbudet, slik at det blir mulig å gjennomføre sommerens seismikkinnsamling, sier letedirektør Sissel Eriksen i OD.

Dermed kan også følgeforskningen i Vesterålen gjennomføres som planlagt. Dette blir det største forskningsprosjektet noensinne for å studere skremmeeffekten av seismikk på ulike fiskeslag.

Frikjøpsordningen gir fiskerne kompensasjon for de seks ukene Oljedirektoratets seismikkinnsamling pågår. Fiskerne kan imidlertid fiske i perioden når det ikke er til hinder for seismikkinnsamlingen. Eventuelle inntekter fra dette fisket kommer ikke til fradrag fra utbetalt beløp.

I 2008 var det ca 180 fiskere som leverte fangster i perioden 28. juni-10. august fra de aktuelle områdene i Nordland VII og Troms II, ifølge fangstdata fra Fiskeridirektoratet. Her inngår både garn-, line-, snurrevad og juksafiskere. Foreløpige beregninger tyder på at ordningen kan koste mellom 13 og 15 millioner kroner.

Last ned:
Utforming av frikjøpsordning – Nordland VII og Troms II


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

Lenke til kart (pdf)

Oppdatert: 04.09.2009