Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seminar – Klimakur 2020

24.06.2009 Klimakur 2020 inviterer industri, fagmiljøer og organisasjoner til debatt om tiltak og virkemidler for petroleumssektoren den 20. august. Seminaret er gratis og åpent for alle.

I Klimakur 2020 vurderes behovet for nye eller endrede virkemidler i norsk klimapolitikk. I den forbindelse gjennomføres flere prosjekter for å utrede ytterligere tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagasser fra industrien. Disse vil bli presentert på seminaret. I tillegg er industrien invitert for å fortelle om det arbeidet som gjøres og til å gi innspill til virkemidler. Vi åpner opp for spørsmål og diskusjoner underveis.

Vi håper dette seminaret vil bidra til å gi petroleumsgruppen i Klimakur 2020 et godt grunnlag for videre arbeid med Klimakur sin rapport, som skal overleveres Regjeringen i november.

Sted: Oljedirektoratet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4003 Stavanger
Tid: 20. August, kl 09.30 – 15.30

Program for seminaret blir lagt ut så snart alle foredragsholderne er på plass.

Påmelding senest 14.august.

Ved spørsmål vennligst kontakt:
Bente Jarandsen: Bente.Jarandsen@npd.no, 51876517 eller
Erle Heggen Mæland: Erle.Maland@npd.no, 51876045

Oppdatert: 04.09.2009