Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seminar om regelverk

19.05.2009 Ca. hundre representanter for rettighetshavere og seismikkselskaper har meldt seg på Oljedirektoratets seminar om regelverk, rutiner og god sameksistens knyttet til seismisk datainnsamling på norsk kontinentalsokkel.

De siste årene har det vært en økende opplevelse av konflikt mellom fiskerier og seismikk. Dette skyldes blant annet stor aktivitet med seismisk datainnsamling og mange nye aktører på sokkelen. Myndighetene har gjennomført flere tiltak for å redusere konfliktnivået.

Ett av tiltakene er at det fra 1. juni i år innføres krav om at fiskerikyndige personer må ha bestått godkjent kurs for å være kvalifisert. I løpet av vinteren og våren er det gjennomført fire slike kurs, og mer enn 80 fiskerikyndige er nå kvalifisert for norsk sokkel.

Oljedirektoratet mener at det også er behov for å gjennomgå regelverk og rutiner med selskapene som er ansvarlige for seismikkinnsamling i norske farvann. Dette er også et tiltak som skal bidra til bedre forhold på havet. Seminaret retter seg mot operativt personell i selskapene, og Oljedirektoratet forventer at hvert selskap melder på en eller to personer til seminaret.


Program 20. mai.pdf


Kontaktperson i OD:
Jan Stenløkk, tlf:  51 87 67 56

Oppdatert: 04.09.2009