Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Investeringer

08.01.2009 Høy oljepris førte i 2008 til en betydelig økning i aktivitets- og kostnadsnivået på norsk sokkel. Investeringer inklusiv leteaktivitet viste i 2008 en fortsatt vekst i forhold til tidligere år. ODs foreløbige anslag er i overkant av 130 mrd NOK.

 Investeringer fordelt på innretninger, utvinningsboring, rør og landanlegg og leting.

Investeringer fordelt på innretninger, utvinningsboring, rør og landanlegg og leting.Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan det store fallet i oljeprisen og den generelle økonomiske situasjonen kommer til å slå ut framover.  Aktivitetsnivået de nærmeste årene styres i stor grad av beslutninger tatt noen år tilbake.

En stor del av investeringene i 2009 vil gjelde utbygging av feltene Gjøa, Skarv og Yme og investeringer i felter i drift, som  Ekofisk, Eldfisk, Norne, Ormen Lange, Snorre, Statfjord, Troll (olje), Valhall og Åsgard.

Investeringsnivået synes robust for oljepriser på 60 USD og høyere, men blir oljeprisen liggende under dette, er det nødvendig med kostnadsreduksjoner, herunder lavere priser fra leverandører for at aktivitetsnivået framover  ikke skal bli kraftig redusert.

Oppdatert: 04.09.2009