Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Leteaktiviteten

08.01.2009 Det ble påbegynt 56 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i 2008. Det er rekord og en økning på 24 letebrønner sammenlignet med 2007. Det ble gjort 25 nye funn i 2008.

Av de 56 letebrønnene er 42 undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Det ble avsluttet 49 letebrønner.
Av de 25 nye funnene, er fire i Barentshavet, ni i Norskehavet og tolv i Nordsjøen. Alle funnene i Barentshavet og Norskehavet ble gjort av StatoilHydro.

I Barentshavet er det gjort funn i relativt umodne leteområder. To av funnene er gjort I utvinningstillatelse 228 nordvest for Snøhvitfeltet. I brønn 7226/6-1 S er det påvist olje/gass mens det i brønn 7222/11-1 er påvist gass. I utvinningstillatelsene 394 og 395 (tildelt i 19. konsesjonsrunde) ble det gjort gassfunn i brønnene 7224/6-1 og 7226/2-1. De fire funnene i Barentshavet ble gjort i bergarter av trias alder.

Tre av funnene i Norskehavet ble gjort i dypvannsområder i nærheten av funnet 6707/10-1. Funnene, som inneholder gass påvist i bergarter av kritt alder, ble gjort i brønnene 6506/12-1, 6707/10-2 S og 6707/10-2 A. De andre funnene i Norskehavet er gjort i nærheten av felt i drift.

Ved Alvefeltet er det påvist olje i brønn 6507/3-5 S, mens brønn 6507/11-9 har påvist gass i Åsgardområdet. Lenger sør i Norskehavet er det gjort tre funn ved Njordfeltet, gass i brønn 6407/8-4 S og A, øst for feltet, og gass/kondensat i brønn 6407/8-8 nord for feltet. I tillegg er det påvist gass i brønn 6407/6-6 sør for Midgardfunnet, som inngår i Åsgard. Funnene er gjort i bergarter av jura alder. 

Funnene i Nordsjøen er stort sett små, og de som er påvist av StatoilHydro ligger nær etablert infrastruktur. De fleste er gjort i bergarter av jura alder.  I Framområdet i den nordlige delen av Nordsjøen er det påvist olje i utvinningsbrønn 35/11-B-23 H, som også hadde letemål. Lenger vest, sør for Visundfeltet, er det nylig påvist olje og gass i brønn 34/8-14 S. Dette funnet blir nå ytterligere avgrenset. I tillegg er det påvist olje i utvinningsbrønn 31/4-A-01 A med letemål ved Bragefeltet. Lenger sør i Nordsjøen, i Osebergområdet, er det gjort oljefunn i brønnene 30/9- 21 S og 30/9-21 A, mens det nær Grane i midtre del av Nordsjøen er gjort et oljefunn i brønn 25/11-25 S i bergarter av tertiær alder.  

I Nordsjøen har også andre aktører bidratt. BG Norge AS har gjort oljefunnet 34/3-1 S i nordlig del av Nordsjøen i Cookformasjonen i bergarter av jura alder. I tillegg har selskapet gjort et mindre olje/gass-funn i brønn 15/12-19 i grenseblokken 15/12 mot britisk sokkel. Dette funnet er lokalisert mellom Revfeltet og det gamle funnet 6/3-1 Pi og er gjort i bergarter av jura og trias alder. Eni Norge AS har gjort gassfunnet 34/12-1 øst for Gullfaksområdet I bergarter av jura alder jura. Lenger sør har selskapet Noil Energy ASA påvist olje og gass i Balderområdet i brønn 16/1-9, mens Talisman Energy Norge AS har påvist olje ved Vargfeltet i brønn 15/12-20 S. Dong E&P Norge AS har gjort et oljefunn i bergarter av paleocene alder i brønn 1/3-11 sør for funnet 1/3-6.

Det er også avgrenset noen gamle funn i 2008 hvor det er påvist interessante tilleggsressurser. I Norskehavet vest for Åsgardfeltet har Eni Norge boret avgrensningsbrønn 6507/4-2 på funnet 6507/2-2 påvist i 1992 av NorskHydro i bergarter av kritt alder. I Nordsjøen har StatoilHydro avgrenset det gamle gassfunnet 15/5-1 Dagny i bergarter av jura alder påvist i 1978.  Det ble påvist olje i avgrensningsbrønn 15/5-7 som ble boret dypere på strukturen. Lenger sør har Dong Norge boret avgrensningsbrønnene 1/3-10 S og A på paleocenfunnet 1/3-6.  Disse to brønnene gitt viktig geologisk informasjon om dette funnet som ble påvist i 1986 av Elf Petroleum Norge AS.

Det pågikk leteaktivitet i tolv letebrønner ved årsskiftet, og Oljedirektoratet forventer fortsatt høy aktivitet. Oljedirektoratet forventer at det påbegynnes rundt 50 letebrønner i 2009.


Nye funn 2008. Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall)


Nye funn 2008. Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall) 

Oppdatert: 04.09.2009