Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Nye aktører

08.01.2009 Åtte nye selskaper ble prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2008. Per i dag er 15 selskaper til vurdering.

Ordningen med prekvalifisering ble innført som følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk sokkel. Siden ordningen ble etablert i 2000 har totalt 55 selskaper blitt prekvalifisert som operatører eller rettighetshavere.

De fire selskapene som ble prekvalifisert som rettighetshavere i 2008 er:

  • Skeie Energy
  • Spring Energy
  • 4 Sea Energy
  • North Energy

De fire selskapene som ble prekvalifisert som operatør er:

  • Dana Petroleum
  • Perenco
  • Repsol
  • Grupa Lotos

Prekvalifiseringsordningen gir selskapene et tilbud om vurdering av egnethet til deltakelse på norsk sokkel – før de bruker ressurser på vurdering av konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes ordningen hvis myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/prekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Ved årsskiftet 2008/2009 var følgende 15 selskaper til vurdering som rettighetshaver eller som operatør*:

Bayern Gas*, Bow Valley Energy, Bridge Energy*, Canamens Energy, Dyas BV, Edison*, Elexir Petroleum,  Faroe Petroleum*, Fram Exploration, North Energy*, Oilexco, Pioneer*,  Skagen 44*, Skeie Energy* og Spring Energy*.

 

Oppdatert: 04.09.2009